Agenda

16/06 Vorming Asielprocedure en traumaherkenning in een onderwijscontext, VOCVO. Mechelen

Als lesgever bij een Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenonderwijs in Vlaanderen kom je regelmatig in aanraking met cursisten die een asielaanvraag hebben ingediend in België. Zit je zelf met een aantal vragen hierover? Of stellen cursisten soms vragen waar je moeilijk een antwoord op kan geven? Schrijf je dan  in voor de opleiding 

Asielprocedure en traumaherkenning in een onderwijscontext georganiseerd door VOCVO.

 

 

Lees verder
28/04 Feestelijke lancering unieke collectie lesmateriaal NT2/NVT in Brussel

Op vrijdag 28 april wordt de unieke Taalunie collectie lesmateriaal Nederlands voor anderstaligen officieel gelanceerd in Muntpunt Brussel in aanwezigheid van Vlaams minister Sven Gatz.

 

Lesgevers NVT en NT2 kunnen gratis workshops volgen, de unieke collectie lesmateriaal ontdekken en andere lesgevers ontmoeten. Na de workshops zal de dag feestelijk worden afgesloten.
 
Klik hier voor meer informatie, tijden en inschrijvingen.
 
Wilt of kunt u enkel aanwezig zijn bij de afsluiting (14.30 uur) dan vragen wij u een e-mail te sturen naar: nvt@taalunie.org

Samenwerken voor het Nederlands
De Taalunie werkt sinds kort samen met bibliotheek en informatiecentrum Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel. De uitgebreide NVT-vakbibliotheek heeft een plek gekregen in Muntpunt. Het Huis van het Nederlands Brussel maakt de brug tussen de collectie en lesgevers. Deze lancering betekent voor de drie partners ook de start van een duurzame samenwerking.

Lees verder
18/04 Differentiëren in de Nt2-les. Workshop verzorgd door de Hogeschool Utrecht

Differentiëren kun je leren….en vindt plaats in iedere Nt2-les.

In een workshop wordt samen met u externe differentiatie onderzocht, bijvoorbeeld hoe u de instroom van nieuwe cursisten op kunt te vangen.

Ook is er veel (meer) mogelijk aan interne differentiatie. 

Lees verder
10/04 Studiedag LOWAN-Voortgezet Onderwijs. Ede

LOWAN is de landelijke organisatie in Nederland die scholen ondersteunt die het eerste onderwijs aan nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar verzorgen.

De jaarlijkse studiedag van LOWAN-vo in 2017 vindt plaats in Ede. Noteer hem alvast in de agenda!

 

Lees verder
28/03 STOP met een drankje. Heemstede

Artikelen uit vaktijdschriften gaan pas echt leven als je er met elkaar over praat en je wordt uitgedaagd je inzichten en meningen goed te verwoorden. Met dat motto organiseert Taalbureau Olijhoek & Valk een ontspannende intervisieavond met een drankje en wat lekkers, en gelegenheid om artikelen met geïnteresseerde vakgenoten te bespreken. En om met nieuwe inspiratie weer aan het werk te gaan!

 

Lees verder
21/03 Vrijwilligers in/en de Nt2-les. Workshop verzorgd door de Hogeschool Utrecht

De rol van de vrijwilliger in de Nt2-les is heel duidelijk: naast die van de Nt2-docent. In de praktijk doen zich alle varianten voor: in plaats van een docent en bij gebrek hieraan! Er zijn nieuwe initiatieven als Taalpunt.nl, Nt2-trainingen voor taalvrijwilligers. In deze workshop informeren we elkaar over goede samenwerking en extra mogelijkheden om het leren in en buiten de klas voor de Nt2-cursist te versterken.

Lees verder
07/02 Alfabetisering Nt2 plus: actieve werkvormen spreken en studievaardigheden

Alfabetiseren is meer dan leren lezen en schrijven. In deze workshop van de Hogeschool Utrecht wordt in de eerste helft aandacht besteed aan schoolse- en studievaardigheden en leerstrategieën. Je maakt kennis met verschillende activiteiten waarmee je met alfacursisten aan studievaardigheid kunt werken.

De tweede helft van de training staat spreekvaardigheid centraal.

 

Lees verder
24/01 Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT). Utrecht

Van 24 tot en met 28 januari 2017 is er in Utrecht weer de jaarlijkse Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT).
NOT is de grootste vakbeurs voor het onderwijs in de Benelux voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Met Kinderboekenstraat, het Opleidingsplein, de Dyslexiestraat, Innovatieroutes, Young Professional Programma en Onderwijsacademie.

Plaats: Jaarbeurs Utrecht

Voor meer informatie zie de site

 

Lees verder
24/01 Taaltools, apps en zelf woordenschat leren. Workshop georganiseerd door de Hogeschool Utrecht (HU)

Digitale geletterdheid (ICT-vaardigheid) is een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid. Voor Nt2-cursisten is het cruciaal zich ICT-vaardigheden eigen te maken om goed mee te kunnen draaien in de samenleving. Daarnaast zijn er veel ICT-toepassingen die het leren van de tweede taal versterken, vergemakkelijken en bovendien plezierig maken. 

In deze workshop worden veel praktische voorbeelden en werkvormen gepresenteerd en u gaat zelf aan de slag met uw laptop, iPad en/of  smartphone (telefoon) om nieuwe werkvormen rond woordenschat en andere Nt2-aspecten uit te proberen.

 

Lees verder
24/01 STOP met een drankje over alfabetiseren. Heemstede

Artikelen uit vaktijdschriften gaan pas echt leven als je er met elkaar over praat en je wordt uitgedaagd je inzichten en meningen goed te verwoorden. Met dat motto organiseert Taalbureau Olijhoek & Valk een ontspannende intervisieavond met een drankje en wat lekkers, en gelegenheid om artikelen met geïnteresseerde vakgenoten te bespreken. En om met nieuwe inspiratie weer aan het werk te gaan!

Het onderwerp is deze keer alfabetiseren.

 

Lees verder
20/01 Feedback vanuit zes invalshoeken. Studiedag Mbo Taalacademie 20 januari 2017

Van peer feedback tot feedback middels formatief toetsen; de studiedag van de Mbo Taalacademie staat op 20 januari 2017 in het teken van feedback. Tijdens een interactief plenair programma wordt dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belicht.

 

Lees verder
13/01 NUT-Docentendag Flipping the Classroom. Groningen

Het NUT (UniversitaireTalencentra), organiseert voor docenten die lesgeven aan de hoger opgeleiden, op 13 januari 2017 een studiedag over Flipping the ClassroomFlipping the Classroom is het omdraaien van de les: de klassikale instructie wordt online aangeboden in videofragmenten die de studenten thuis bestuderen. In de les komt zo tijd vrij voor gedifferentieerde begeleiding bij verwerkings-opdrachten, of voor projecten

In het programma van de studiedag vind je de interactieve presentaties van collega’s van de NUT-talencentra.
Plaats: Hanze Talencentrum, Groningen.
Voor meer informatie: www.nut-talen.eu/activiteiten/docentendag.

 

 

 

Lees verder
08/12 Conferentie Tel mee met Taal over samenwerking in de regio. Nieuwegein

Onder de titel Spelen met ruimte organiseert Tel mee met Taal een conferentie over het thema samenwerking in de regio.

In de workshops staan vragen uit de praktijk centraal, in de middag is er een plenair gedeelte waarin verbindingen worden gelegd tussen de workshops en u ook de uitkomsten van andere workshops op inspirerende en compacte wijze gepresenteerd krijgt.

 

Lees verder
30/11 Landelijke werkconferentie Werken aan vaktaal. Amersfoort

Op 30 november 2016 organiseert het Platform Taalgericht Vakonderwijs een Landelijke werkconferentie Werken aan vaktaal.

Het voorlopig programma is nu bekend en de inschrijving voor de conferentie is geopend. Het voorlopig programma is nu bekend en de inschrijving voor de conferentie is geopend.

Lees verder
25/11 Bijeenkomst Samenwerking Internationale Schakelklas-mbo.Woerden

De komende tijd zullen vanuit de Internationale Schakelklassen (Isk’s) veel leerlingen doorstromen naar het mbo. Dat betekent dat het nu het moment is om gezamenlijk afspraken te maken over de doorstroom. Op 25 november is er een bijeenkomst die georganiseerd wordt door MBO-Raad, VO-Raad en LOWAN. 

Lees verder
18/11 Het Schoolvak Nederlands. Gent

De Stichting Conferenties Het Schoolvak Nederlands is een vereniging die bestaat uit Vlaamse en Nederlandse vertegenwoordigers uit het onderwijsveld. Jaarlijks organiseert ze met steun van de Nederlandse Taalunie de conferentie Het Schoolvak Nederlands.

De HSN-conferentie Het Schoolvak Nederlands (HSN) 2016 zal plaatsvinden op 18 en 19 november in Gent. De Conferentie Het Schoolvak Nederlands wordt jaarlijks met steun van de Taalunie georganiseerd door de Stichting Conferenties Het Schoolvak Nederlands.
Voor meer informatie zie de site.

Lees verder
18/11 BVNT2- studiemiddag alfabetisering NT2. Utrecht

Op 18 november vindt in Utrecht de studiemiddag Alfabetisering is meer dan lezen en schrijven plaatsDe studiemiddag wordt georganiseerd door werkgroep ANt2 van de BVNt2.

Het programma van de studiemiddag is inmiddels gepubliceerd. 
Onder de titel Alfabetiseren is meer dan lezen en schrijven worden er 8 workshops aangeboden in twee rondes.

Voor meer informatie zie de site.

Lees verder
04/11 BVNT2 Programma Studiemiddag Inburgering

Onder de titel De toekomst van de inburgeraar: Participeren! organiseert de werkgroep Inburgering van de Beroepsvereniging van Docenten Nt2 (BVNt2) op 4 november op vijf plaatsen tegelijk een studiemiddag, met als doel zoveel mogelijk collega\'s eraan te kunnen laten deelnemen.

De plaatsen zijn Groningen, Rotterdam, Den Bosch, Alkmaar en Arnhem. 

Inmiddels is het programma van de studiemiddag bekend.  

 

Lees verder
25/10 Inspiratiedag voor Nt2-vrijwilligers. Antwerpen

Begeleid je als vrijwilliger Nt2-groepen? Op 25 oktober organiseert Atlas opnieuw de Inspiratiedag voor Nt2-vrijwilligers.

Het wordt alvast een dag vol inspiratie over hoe je op een kwalitatieve manier Nederlands kan oefenen met anderstalige volwassenen.

Het volledig programma bekijken en inschrijven kan vanaf half september 2016.

Zie verder de website van Het huis van het Nederlands Antwerpen: 

Lees verder
07/10 CongresTeaching Proficiency through Reading and Storytelling (TPRS)

TPRS congres op 7 en 8 oktober 2016

Voor het eerst zal er in Nederland een TPRS congres georganiseerd worden 7 en 8 oktober 2016. Tijdens dit congres kunnen TPRS docenten diverse werkshops, lezingen en presentaties bijwonen van ervaren TPRS docenten vanuit de hele wereld. De locatie en het programma wordt later bekend gemaakt.
Voor meer informatie: www.tprsplatform.nl

Lees verder
26/09 STOP met een drankje. Haarlem

Artikelen uit vaktijdschriften gaan pas echt leven als je er met elkaar over praat en je wordt uitgedaagd je inzichten en meningen goed te verwoorden. Met dat motto organiseert Taalbureau Olijhoek & Valk een ontspannende intervisieavond met een drankje en wat lekkers, en gelegenheid om artikelen met geïnteresseerde vakgenoten te bespreken. En om met nieuwe inspiratie weer aan het werk te gaan!

 

Lees verder
26/09 Taalunie Talendebatten 2016 op 26 en 30 september 2016. Brussel en Utrecht

Welke positie neemt het Nederlands in binnen een meertalige samenleving? De Taalunie nodigt u van harte uit om daarover mee te denken en mee te praten tijdens de Taalunie Talendebatten, die dit jaar voor het eerst in twee steden plaatsvinden, in Brussel en in Utrecht.

De Taalunie organiseert de debatten in samenwerking Epos, EP-Nuffic, vleva, en het EDT-platform.

In Brussel: maandag 26 september, 13.00 – 15. 00 uur,

In Utrecht: vrijdag 30 september *, 12.30-14.30 uur, tijdens het DRONGOfestival.

 

 

 

Lees verder
18/09 Studiemiddag Alfabetisering is meer dan lezen en schrijven. Utrecht

Op 18 november vindt in Utrecht de studiemiddag Alfabetisering is meer dan lezen en schrijven plaats.

De studiemiddag wordt georganiseerd door werkgroep ANt2 van de BVNt2.

 Meer informatie via www.bvnt2.org

 

Lees verder
17/09 Lancering nieuwe website van ‘het taalmuseum’. Leiden

Er komt een Taalmuseum in Leiden. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website voor het nieuwe museum. Deze website zal met de lancering van het Taalmuseum tijdens de Nacht van Kunst & Kennis op 17 september 2016 live gaan.

Tijdens de vierde editie van de Nacht van Kunst & Kennis op 17 september a.s. trapt het Taalmuseum officieel zijn activiteiten af met een programma tijdens de Nacht.

 

Lees verder
05/09 BVNT2 Studiemiddag Inburgering op vijf plekken tegelijk

Onder de titel De toekomst van de inburgeraar: Participeren! organiseert de werkgroep Inburgering van de Beroepsvereniging van Docenten Nt2 (BVNt2) op 4 november op vijf plaatsen tegelijk een studiemiddag, met als doel zoveel mogelijk collega\'s eraan te kunnen laten deelnemen.

De plaatsen zijn Groningen, Rotterdam, Den Bosch, Alkmaar en Arnhem. Naast een algemeen programma voor alle deelnemers, zullen er regionale sprekers zijn en zijn er ter plaatse workshops op het gebied van participeren.

Let op de aankondigingen op de site van de BVNT2!

Lees verder

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 216

Advertentie

Advertentie
Column

Spelenderwijs, aflevering 2: Mini Travel Katupri.

In de column Spelender- wijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten. Deze keer laten ze het kaartspel Mini Travel Katupri zien.

Lees verder

Doorgestroomd. 'Ik wil leren.'

Een mailtje over een leerling van de ISK die ‘het niet heeft gered op mbo 3’. Hij moet volgens de schrijfster naar mbo 1, omdat hij geen geldige vooropleiding heeft.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.