Jaarbericht Stichting Les 2023

Inleiding

Stichting Les heeft als centrale doelstelling verbetering van het onderwijs Nederlands als Tweede Taal en deskundigheidsbevordering van NT2-professionals. Wij doen dit door kennis te verzamelen en te verspreiden en door het samenbrengen van het NT2-netwerk in Nederland en Vlaanderen. Het gaat hierbij specifiek om docenten en andere betrokkenen bij het NT2-onderwijs en (taal)onderwijs aan (jong)volwassen anders- en meertaligen.

 

Stichting Les werkt hieraan mee door drie activiteiten:

·       het tijdschrift Les, tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs;

de Schrijfprijs NT2, de tweejaarlijkse schrijfwedstrijd voor NT2-leerders;

·       het Lescongres, dat eens in de vijf jaar wordt georganiseerd.

 

In 2023 werden vier papieren nummers van het tijdschrift uitgebracht: Les 225 tot en met Les 228. Daarnaast verschenen op Les Online 22 artikelen, waaronder ook boekbesprekingen en columns.

 

Bestuur

In 2023 namen wij als bestuur en tijdschrift afscheid van Rob Bouquet. Hij was jarenlang onze zeergewaardeerde secretaris en penningmeester, was nauw betrokken bij de organisatie van de Schrijfprijs NT2 en gaat nu van een welverdiend pensioen genieten. Haas de Groot volgt hem op als secretaris. Het bestuur is in 2023 verder uitgebreid met Petra Poelmans (algemeen lid) en Kaatje Dalderop (penningmeester).

 

Redactie

De redactie is in 2023 uitgebreid met Thomas Stam.

Joke Drijkoningen en Kristien Mertens hebben de redactie in 2023 verlaten. Joke kon haar veelomvattende werk als directeur Ligo Basiseducatie niet meer combineren met het redactiewerk. We danken haar voor haar langdurige inhoudelijke bijdragen. Kristien, die de Vlaamse redactie heeft ondersteund de afgelopen twee jaar, zoekt nieuwe wegen.  

 

Samenwerking met uitgeverij Boom

Het aantal abonnees van Les en het bezoek aan Les Online is nog steeds stabiel met zo’n 1600 abonnementen in 2023. De relatie met Boom uitgevers in Amsterdam is en blijft goed. Zij fungeren als laatste schakel alvorens de papieren Les naar de drukker gaat en zorgen ervoor dat zowel de artikelen uit de papieren versie van Les als de digitale artikelen van Les Online op de website van het tijdschrift komen. Ook verspreiden ze voor ons digitaal de Les-nieuwsbrief. We danken Eva Supèr en Ilona Toorenburg van Boom voor hun inzet daarbij.

 

Samenwerking met derden

Evenals in vorige jaren nam de redactie van Les in 2023 enkele artikelen over van het Vlaamse tijdschrift Fons.

 

Les is een trouw bezoeker van de congressen van zowel LOWAN als de BVNT2 en NUT-docentendagen en ook van bijvoorbeeld netwerkdagen georganiseerd door de Taalunie. Daarvan worden verslagen opgenomen in een van de papieren nummers of op Les Online.

De relaties met deze ondersteunende organisaties is hartelijk en constructief.

 

Inhoud van de papieren nummers

Onze papieren nummers bestaan over het algemeen uit 56 pagina’s met 13 artikelen en drie columns. We streven naar een mix van een uitgediept thema en een aantal varia-artikelen. In 2023 zijn de volgende inhoudelijke thema’s aan de orde gekomen: Meertaligheid in de NT2-les, Zorg en psychisch welzijn + BVNT2-conferentie, Schrijven en differentiatie + Schrijfprijs NT2 en NT2-docentenopleiding. 

 

Les Online

Op Les Online publiceren we zowel varia-artikelen als artikelen die passen bij het laatste themanummer. We streven ernaar om voor elke doelgroep (zoals alfabetisering, inburgering, hoog opgeleiden, jongeren, Nederlands op de werkvloer) een relevant artikel te plaatsen. Naast artikelen worden er maandelijks nieuwtjes, mededelingen en tips gedeeld, waaronder aankondigingen van conferenties, studiedagen, nieuwe NT2-uitgaves en relevante publicaties.

  

Schrijfprijs NT2 2022-2023

Op het Lescongres in 2022 gaven we de aftrap van de Schrijfprijs NT2 2022-2023. Het motto was dit keer Naar buiten. We kregen 557 teksten toegestuurd. Daaruit kozen docententeams 30 nominaties. Op een feestelijke bijeenkomst op 2 juni 2023 in Antwerpen werden de winnaars bekendgemaakt. Er waren uiteindelijk zeven prijzen voor drie taalniveaus: Alfa, A1/A2 en B1/B2, met aparte categorieën voor jongeren en volwassenen. De genomineerde teksten zijn gebundeld in een boekje: Schrijfprijs NT2 2023 – Naar buiten.

 

 

Stichting Les heeft een speciale website voor de Schrijfprijs: www.schrijfprijsnt2.org. Hierop zijn de genomineerde teksten geplaatst. Ook zijn er veel inspirerende artikelen te vinden over creatief schrijven.

 

De Schrijfprijs NT2 2022-2023 werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Stichting Les, de Taalunie, Uitgeverij Boom en Bib Permeke Antwerpen.

 

Archief

Les heeft alle nummers vanaf 2006 gedigitaliseerd opgeslagen in het archief. Hierin zijn duizenden artikelen te vinden. Gebruikers kunnen zoeken in de categorieën alles, artikelen, dossiers, nieuws of agenda. Van dit archief wordt door de lezers veel gebruik gemaakt.

 

Sociale media

Les is te volgen op X (voorheen Twitter) en LinkedIn.

 

De makers in 2023

 

Redactie

Annet Berntsen, Merel Borgesius (coördinator), Kathleen Collijs, Saar Deroo, Joke Drijkoningen, Dirk Eggermont, Onno ter Haar (eindredactie), Godelieve van Hugte, Tinka Makaske, Kristien Mertens, Monique Mulder, Annemarie Nuwenhoud (eindredactie), Petra Poelmans, Eeke Riegen en Thomas Stam

 

Vaste medewerkers

Folkert Kuiken (columns), Fleur DeJong (foto’s), Liesbeth van der Weide (foto’s en vormgeving) en Janneke Wolters (correctie)

 

Uitgave & abonnee-administratie

Boom uitgevers Amsterdam

 

Bestuur

Nel de Jong (voorzitter), Rob Bouquet (secretaris/penningmeester tot oktober 2023), Haas de Groot (secretaris per 2023), Kaatje Dalderop (penningmeester per oktober 2023), Petra Poelmans en Ludwig Willaert

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 229

Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Olha

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Drie vrienden na de ISK

Soms trok hij even zijn wenkbrauwen op als hij iets zei, om zo de hele klas naar zijn hand te zetten. Zijn vriend ging dan achterin zitten, omdat hij rustig wilde werken. De laatste van het drietal bleef opletten en maakte altijd zijn huiswerk.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.