Redactie

Annet Berntsen

Redactielid van Les sinds 2003. Les betekent voor haar verdieping en inspiratie. Inspiratie om met vakgenoten en het werkveld een actueel tijdschrift te maken, omdat NT2 en taal in het onderwijs een vaktijdschrift waard zijn. Annet is docent NT2 en opleider van NT2-docenten bij Radboud in’to Languages, Nijmegen.

 

Merel Borgesius (redactiecoördinator)

Redactielid sinds 2003 en vanaf 2012 coördinator van Les. Zij is werkzaam als zelfstandig trainer en adviseur op het gebied van Nederlands als tweede taal en alfabetisering. Zij geeft sinds 1985 les aan anderstaligen.
Zij was tot 2021 in deeltijd als (A)NT2-docent verbonden aan het ROC van Amsterdam. 
Merel is betrokken bij de ontwikkeling van verschillende leermiddelen, onder andere Focus op VUT, Ster in lezen en Ster in schrijven, Vooruit!, Beren op de weg, Water bij de melk, Melkweg+ en Picto ANT2. 

 

Saar Deroo

Sinds 2020 Vlaams redactielid van Les. Ze startte in 2007 in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO Gent) als leerkracht Nederlands aan anderstaligen en gaf les aan verschillende niveaus en doelgroepen. Momenteel werkt zij er als coördinator en ondersteunt ze zo de leerkrachten. Daarnaast werkt ze ook voor de KU Leuven: als praktijklector 'Nederlands niet-thuistaal' bij de lerarenopleiding en als freelance nascholer, waarbij ze onder meer vormingen geeft aan taalcoaches.

 

Dirk Eggermont

Sinds 2006 Vlaams redactielid van Les. Hij geeft sinds 1986 NT2 aan anderstaligen. Bij Ligo, voor het Centrum Basiseducatie Gent - Meetjesland - Leieland is hij sinds 1990 vooral werkzaam binnen het leergebied Alfa NT2. Tussen 2006 en 2007 was hij ook docent voor de lerarenopleiding basiseducatie aan de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool. En voor het Vlaamse Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo) werkte hij als ontwikkelaar leerplannen en onderwijsprofielen voor de basiseducatie in de periode 2008 - 2010. Hij is ook de schrijver van het NT2-cahier Muziek maken in de les.

 

Onno ter Haar (eindredacteur) 

Redactielid van Les sinds 2019 en eindredacteur vanaf april 2021. Onno is Senior medewerker Nederlands voor anderstaligen bij het Talencentrum van Radboud in’to Languages. Hij is specialist NT2 hoger onderwijs (didactiek, vaardigheden); deskundigheidsbevordering heeft zijn bijzondere aandacht.
Hij werkt voor de opleiding NT2 van Radboud en geeft NT2-les, onder meer aan vergevorderden en aan (Duitse) beginners. Voorheen gaf hij les aan uiteenlopende doelgroepen, onder meer Nederlands op de Werkvloer.

 

Godelieve van Hugte

Sinds 1992 redactielid van Les. Heeft jarenlang gewerkt als leerkracht NT2 en maatschappelijke oriëntatie, als trainer, opleider, consultant en stafmedewerker in volwassenenonderwijs en inburgering met als belangrijke thema’s interculturaliteit, toegankelijkheid en professionalisering . Ze werkte in Nederland, is ‘ervaringsdeskundige inburgering’ in Tsjechië, Duitsland en België en woont en werkt nu in Vlaanderen en Brussel.

 

Tinka Makaske

Redactielid van Les sinds 2020. Tinka heeft de Duale Master Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam. Ze studeerde af bij Marianne Verhallen over de effectiviteit van lesmateriaal op woordenschatontwikkeling van tweetalige kleuters. Ze is sinds 2016 docent en onderwijsadviseur bij Taalschool NLtraining. Momenteel leidt zij het team van onderwijsadviseurs. Ze zet zich veel in voor taaltrajecten op de werkvloer, ontwikkelt hiervoor veel materiaal  en heeft ook een boek geschreven over ditzelfde thema: De werksleutel.

 

Monique Mulder

Monique Mulder heeft voor haar studie Culturele antropologie aan de Universiteit in Utrecht onderzoek gedaan naar de representatie van inheemse vrouwen in Cusco. Ook heeft ze maatschappijleer en Nederlands gegeven op verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs en het mbo. Na een opleiding als NT2-docent en specialist alfabetisering werkt ze vanaf 2018 in verschillende rollen, waaronder uitstroomcoördinator en locatieleider, bij de ISK in Doetinchem en is ze ook verantwoordelijk voor de (didactische) begeleiding van leerlingen en docenten. Voor een betere doorstroom naar het reguliere onderwijs maakt ze voor haar Master leerlingprofielen. Ze werkt al vanaf 2018 als columnist voor Tijdschrift Les. 

 

Annemarie Nuwenhoud (eindredacteur) 

Doet de eindredactie van Les sinds april 2021 en is vanaf 2017 redactielid van Les. Annemarie begon in 2003 als (Alfa) NT2-docent. Tegelijkertijd volgde zij de Master NT2 aan de Universiteit van Amsterdam, die zij in 2004 afrondde. Sindsdien combineert Annemarie advies- en ontwikkelwerk met docenten trainen en lesgeven aan NT2-cursisten. Ze werkt sinds 2019 bij VU-NT2, waar zij afdelingshoofd is en coördinator van VU-NT2 Expert, de afdeling voor materiaalontwikkeling en advies. Ook is ze bij VU-NT2 actief als docentopleider alfabetisering NT2.

 

Eeke Riegen

Sinds 2017 redactielid van Les. Ze is sinds 2010 werkzaam in de volwasseneneducatie. Ze begon als NT2-docent en werkte bij diverse onderwijsinstellingen en gemeenten als docent, trainer, adviseur en coördinator. Momenteel werkt ze als taalregisseur bij Stichting Lezen & Schrijven, waar zij diverse organisaties en gemeenten ondersteunt in de aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast is zij werkzaam als docent NT2, beoordelaar inburgeringsexamens en als assessor van docenten. Haar specialisme ligt op het gebied van de inburgering, laaggeletterdheid, taalverwerving, en lesmateriaal.

 

Thomas Stam

Sinds 2023 redactielid van Les. Hij begon in 2017 als docent bij VU-NT2, nadat hij zijn master Neurolinguïstiek had voltooid. Tegelijkertijd volgde hij de master Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit, waarbij hij zich specialiseerde in het Nederlands als Tweede Taal. Sindsdien geeft Thomas les aan wo-opgeleide NT2-leerders op alle taalniveaus, beoordeelt hij Staatsexamens en ontwikkelt hij cursussen, leermiddelen en toetsen. Bij VU-NT2 is hij ook werkzaam als docentopleider. 

 

Helena Van Nuffel

Redactielid van Les sinds 2024. Helena raakte al als student geboeid door het NT2-onderwijs via vrijwilligerswerk in een Centrum voor Basiseducatie (nu Ligo). Ze werkte een tijd als NT2-docent bij de VDAB waar ze beroepsgericht Nederlands gaf. Daarna ging ze aan de slag bij het Centrum voor Taal & Onderwijs aan de KU Leuven als wetenschappelijk medewerker. Daar werkt ze al verschillende jaren mee aan diverse onderzoeks- en ontwikkelprojecten rond tweedetaalverwerving, geletterdheid en het doordacht inzetten van technologie. Zo is ze mede-ontwikkelaar en coördinator van de NedBox-app en -website.

 

 

 

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 229

Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Ik wil advocaat worden!

Waarom ze niet naar de havo mag? Het is de vraag van een meisje uit Afghanistan op de ISK. Haar neef mocht wel naar de havo. Waarom zij niet? Ze heeft nog niet het juiste taalniveau en zal via mbo 2 haar weg moeten vinden. Ondertussen werkt ze hard aan het leren van de taal en heeft ze altijd een boekje bij zich waarin ze moeilijke woorden opschrijft.

Lees verder

In zinnen. Volle zinnen.

In zinnen. Volle zinnen.
De presentatie van mevrouw Q

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Drie vrienden na de ISK

Soms trok hij even zijn wenkbrauwen op als hij iets zei, om zo de hele klas naar zijn hand te zetten. Zijn vriend ging dan achterin zitten, omdat hij rustig wilde werken. De laatste van het drietal bleef opletten en maakte altijd zijn huiswerk.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.