Redactie

Annet Berntsen

Redactielid van Les sinds 2003. Les betekent voor haar verdieping en inspiratie.  Inspiratie om met vakgenoten en het werkveld een actueel tijdschrift te maken, omdat taal en Nt2 in het onderwijs zo belangrijk zijn. Annet is opleider van docenten Nederlands en Nt2-docenten aan de Hogeschool Utrecht.

 

Merel Borgesius (redactiecoördinator) 
Redactielid sinds 2003 en vanaf 2012 coördinator van Les. Zij is werkzaam als zelfstandig trainer en adviseur op het gebied van Nederlands als tweede taal en alfabetisering. Zij geeft sinds 1985 les aan anderstaligen en legt zich de laatste jaren toe op het alfabetiseringsonderwijs. 
Zij is in deeltijd verbonden aan het ROC van Amsterdam. 
Daarnaast is zij betrokken bij de ontwikkeling van verschillende leermiddelen, onder andere, Vooruit!, Melkweg+ en Picto ANt2. 


Saar Deroo

Sinds 2020 Vlaams redactielid van Les. Ze startte in 2007 in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO Gent) als leerkracht Nederlands aan anderstaligen en gaf les aan verschillende niveaus en doelgroepen. Momenteel werkt zij er als coördinator en ondersteunt ze zo de leerkrachten. Daarnaast werkt ze ook voor de KU Leuven: als praktijklector 'Nederlands niet-thuistaal' bij de lerarenopleiding en als freelance nascholer, waarbij ze onder meer vormingen geeft aan taalcoaches.

 

Joke Drijkoningen

Sinds 2011 Vlaams redactielid van Les. Ze is werkzaam als Afgevaardigd bestuurder van De Federatie Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen. Tot voor kort was ze wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). Ze ontwikkelde lesmaterialen, deed onderzoek en ondersteunde lesgevers binnen het Vlaamse NT2-onderwijs. Daarnaast was ze ook vanuit het Centrum voor Taal en Onderwijs stagebegeleider voor het Postgraduaat Didactiek Nederlands voor anderstaligen (KU Leuven). In 2017 beëindigde ze haar doctoraat over de professionalisering van NT2-lesgevers.

 

Dirk Eggermont 

Sinds 2006 Vlaams redactielid van Les. Hij geeft sinds 1986 Nt2 aan anderstaligen. In Centrum Basiseducatie Gent - Meetjesland - Leieland is hij sinds 1990 vooral werkzaam binnen het leergebied Alfa NT2. Tussen 2006 en 2007 was hij ook docent voor de lerarenopleiding basiseducatie aan de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool. En voor het Vlaamse Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo) werkte hij als ontwikkelaar leerplannen en onderwijsprofielen voor de basiseducatie in de periode 2008 - 2010.

 

Kees Galema (eindredacteur) 

Sinds 1982 verbonden aan Les, van 1989 tot 2012 als redactiecoördinator/eindredacteur en sinds 2012 als eindredacteur. Hij begon in 1980 als docent Nt2 voor volwassenen, was vervolgens jarenlang onderwijsadviseur bij verschillende Amsterdamse adviesbureaus, met name op het gebied van Nt2.
Sinds 2004 is hij naast eindredacteur bij Les docent Nederlands, taalcoördinator en remedial teacher bij het Marcanti College, school voor vmbo en havo in Amsterdam-West.

 

Haas de Groot

Redactielid van Les sinds 2008. Specialisaties: toetsing en examinering, laaggeletterdheid, eenvoudig communiceren. Haas is van oorsprong docent Nederlands/NT2 en remedial teacher. Van 1987 tot 2007 heeft zij bij diverse onderwijsinstellingen gewerkt, voornamelijk met anderstaligen, van analfabeten tot staatsexamengroepen.

Van 2007 tot december 2018 werkte zij bij Bureau ICE. Ze was daar betrokken bij allerlei projecten die met taal te maken hebben, zoals de Staatsexamens NT2 en het inburgeringsexamen. Sinds december 2018 is Haas taalregisseur bij Stichting Lezen & Schrijven, waar zij organisaties helpt in de aanpak van laaggeletterdheid.

 

Onno ter Haar

Redactielid van Les sinds 2019. Onno is Senior medewerker Nederlands voor anderstaligen bij het Talencentrum van Radboud in’to Languages. Hij is specialist NT2 hoger onderwijs (didactiek, vaardigheden); deskundigheidsbevordering heeft zijn bijzondere aandacht.
Hij werkt voor de opleiding NT2 van Radboud en geeft NT2-les, onder meer aan vergevorderden en aan (Duitse) beginners. Voorheen gaf hij les aan uiteenlopende doelgroepen, onder meer Nederlands op de Werkvloer.

 

Mignon van Hasselt 

Sinds 2012 redactielid van Les. Sinds 2007 is ze als ontwikkelaar en trainer werkzaam bij de CED-Groep in Rotterdam, onder andere voor Internationale Schakelklassen (ISK's) en het (v)mbo. In 2007 studeerde zij af aan de Universiteit Utrecht, in de master Taal en Ontwikkeling. In 2009 studeerde zij af aan de Universiteit van Amsterdam, in de master Nederlands als tweede taal. Haar expertise ligt op het gebied van taalontwikkeling en NT2, woordenschat en begrijpend lezen.

 

Godelieve van Hugte

Sinds 1992 redactielid van Les. Sinds 2003 is ze Afdelings-verantwoordelijke van de Afdeling Leeradvies bij het Kruispunt Migratie en Integratie Vlaanderen. Deze organisatie is sinds 1 januari 2015 ingekanteld bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Sinds jaar en dag schrijft ze voor Les de column Goed beschouwd.

 

Tinka Makaske
Redactielid van Les sinds 2020. Tinka heeft de Duale Master Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam. Ze studeerde af bij Marianne Verhallen over de effectiviteit van lesmateriaal op woordenschatontwikkeling van tweetalige kleuters. Ze is sinds 2016 docent en onderwijsadviseur bij Taalschool NLtraining. Momenteel leidt zij het team van onderwijsadviseurs. Ze zet zich veel in voor taaltrajecten op de werkvloer, ontwikkelt hiervoor veel materiaal is bezig met een boek binnen ditzelfde thema.

 

Annemarie Nuwenhoud

Sinds 2017 redactielid van Les. Annemarie is adviseur, docent en docententrainer Nederlands als Tweede Taal (NT2) voor volwassenen. Daarbij hebben alfabetisering, Nederlands op de Werkvloer en interculturele competentie (ook wel diversiteitscompetentie) haar speciale aandacht. Zij is lid van het internationale LESLLA-netwerk en van het Europese Language for Work-netwerk van de Raad van Europa. In 2003 begon Annemarie als NT2-docent. Tegelijkertijd volgde zij de Master NT2 aan de Universiteit van Amsterdam, die zij in 2004 afrondde. Sindsdien combineert Annemarie advies- en ontwikkelwerk met docententrainingen en lesgeven aan NT2-cursisten. Tussen 2009 en 2019 werkte zij voornamelijk als zelfstandige. Sinds mei 2019 is Annemarie in dienst bij VU-NT2, waar zij meewerkend coördinator is van VU-NT2 Expert, de afdeling voor materiaalontwikkeling en advies. Ook is ze bij VU-NT2 actief als docentopleider, docent en assessor.

 

Eeke Riegen

Sinds 2017 redactielid van Les. Ze is sinds 2010 werkzaam in de volwasseneneducatie. Ze begon als NT2-docent en werkte bij diverse onderwijsinstellingen en gemeenten als docent, trainer, adviseur en coördinator. Momenteel werkt ze als taalregisseur bij Stichting Lezen & Schrijven, waar zij diverse organisaties en gemeenten ondersteunt in de aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast is zij werkzaam als docent NT2, beoordelaar inburgeringsexamens en als assessor van docenten. Haar specialisme ligt op het gebied van de inburgering, laaggeletterdheid, taalverwerving, en lesmateriaal.

 

Jan Van der Vloedt
Sinds 2018 redactielid van Les. Na meer dan 20 jaar in de schrijvende pers te hebben gewerkt, besloot hij op 45-jarige leeftijd de overstap naar het onderwijs te maken. Terwijl hij zijn Postgraduaat Didactiek Nederlands voor anderstaligen aan de KU Leuven afrondde, zette hij in 2015 zijn eerste stappen in OKAN aan het Atheneum Hoboken, bij Antwerpen. Daar staat hij ondertussen bijna vier jaar in de klas, hoofdzakelijk bij de oudere OKAN-leerlingen. In dezelfde school was hij ook een semester taalcoach a.i.

 

 

 

 

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 218

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Het komt goed

‘Ik hoor dat je niet zo goed Nederlands spreekt.’ Het intakegesprek voor autotechnicus op mbo2 is net begonnen en de achttienjarige jongen uit Eritrea die vijf jaar onderweg is geweest naar Nederland heeft nog geen kans gekregen. 

 

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.