Redactie

Annet Berntsen

Redactielid van Les sinds 2003. Les betekent voor haar verdieping en inspiratie. Inspiratie om met vakgenoten en het werkveld een actueel tijdschrift te maken, omdat NT2 en taal in het onderwijs een vaktijdschrift waard zijn. Annet is docent NT2 en opleider van NT2-docenten bij Radboud in’to Languages, Nijmegen.

 

Merel Borgesius (redactiecoördinator)

Redactielid sinds 2003 en vanaf 2012 coördinator van Les. Zij is werkzaam als zelfstandig trainer en adviseur op het gebied van Nederlands als tweede taal en alfabetisering. Zij geeft sinds 1985 les aan anderstaligen.
Zij was tot 2021 in deeltijd als (A)NT2-docent verbonden aan het ROC van Amsterdam. 
Merel is betrokken bij de ontwikkeling van verschillende leermiddelen, onder andere,Focus op VUT, Ster in lezen en Ster in schrijven, Vooruit!, Melkweg+ en Picto ANT2. 

 

Saar Deroo

Sinds 2020 Vlaams redactielid van Les. Ze startte in 2007 in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO Gent) als leerkracht Nederlands aan anderstaligen en gaf les aan verschillende niveaus en doelgroepen. Momenteel werkt zij er als coördinator en ondersteunt ze zo de leerkrachten. Daarnaast werkt ze ook voor de KU Leuven: als praktijklector 'Nederlands niet-thuistaal' bij de lerarenopleiding en als freelance nascholer, waarbij ze onder meer vormingen geeft aan taalcoaches.

 

Joke Drijkoningen

Sinds 2011 Vlaams redactielid van Les. Ze is directeur van Ligo, Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen. Tot voor kort was ze wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). Ze ontwikkelde lesmaterialen, deed onderzoek en ondersteunde lesgevers binnen het Vlaamse NT2-onderwijs. Daarnaast was ze ook vanuit het Centrum voor Taal en Onderwijs stagebegeleider voor het Postgraduaat Didactiek Nederlands voor anderstaligen (KU Leuven). In 2017 beëindigde ze haar doctoraat over de professionalisering van NT2-lesgevers.

 

Dirk Eggermont

Sinds 2006 Vlaams redactielid van Les. Hij geeft sinds 1986 NT2 aan anderstaligen. Bij Ligo, voor het Centrum Basiseducatie Gent - Meetjesland - Leieland is hij sinds 1990 vooral werkzaam binnen het leergebied Alfa NT2. Tussen 2006 en 2007 was hij ook docent voor de lerarenopleiding basiseducatie aan de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool. En voor het Vlaamse Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo) werkte hij als ontwikkelaar leerplannen en onderwijsprofielen voor de basiseducatie in de periode 2008 - 2010.

 

Onno ter Haar (eindredacteur) 

Redactielid van Les sinds 2019 en eindredacteur vanaf april 2021. Onno is Senior medewerker Nederlands voor anderstaligen bij het Talencentrum van Radboud in’to Languages. Hij is specialist NT2 hoger onderwijs (didactiek, vaardigheden); deskundigheidsbevordering heeft zijn bijzondere aandacht.
Hij werkt voor de opleiding NT2 van Radboud en geeft NT2-les, onder meer aan vergevorderden en aan (Duitse) beginners. Voorheen gaf hij les aan uiteenlopende doelgroepen, onder meer Nederlands op de Werkvloer.

 

Godelieve van Hugte

 

Sinds 1992 redactielid van Les. Heeft jarenlang gewerkt als leerkracht NT2 en maatschappelijke oriëntatie, als trainer, opleider, consultant en stafmedewerker in volwassenenonderwijs en inburgering met als belangrijke thema’s interculturaliteit, toegankelijkheid en professionalisering . Ze werkte in Nederland, is ‘ervaringsdeskundige inburgering’ in Tsjechië, Duitsland en België en woont en werkt nu in Vlaanderen en Brussel.

 

Tinka Makaske

Redactielid van Les sinds 2020. Tinka heeft de Duale Master Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam. Ze studeerde af bij Marianne Verhallen over de effectiviteit van lesmateriaal op woordenschatontwikkeling van tweetalige kleuters. Ze is sinds 2016 docent en onderwijsadviseur bij Taalschool NLtraining. Momenteel leidt zij het team van onderwijsadviseurs. Ze zet zich veel in voor taaltrajecten op de werkvloer, ontwikkelt hiervoor veel materiaal  en heeft ook een boek geschreven over ditzelfde thema: De werksleutel.

 

Kristien Mertens

Redactielid van Les sinds 2021. Kristien werkte na haar studies Logopedie in een revalidatiecentrum voor kinderen met taalontwikkelingsproblemen. Daarna maakte ze de overstap naar het onderwijs als docent NT2. Nu werkt ze sinds 2019 bij het Huis van het Nederlands in Brussel. Eén van haar taken is mee NT2-lesgevers ondersteunen en stimuleren om een actieve rol op te nemen in het toeleiden naar oefenkansen. Behalve een ondersteuningsaanbod moet dit ook uitgroeien tot een netwerk waarin lesgevers elkaar kunnen versterken.

 

Monique Mulder

 

Monique Mulder heeft voor haar studie Culturele antropologie aan de Universiteit in Utrecht onderzoek gedaan naar de representatie van inheemse vrouwen in Cusco. Ook heeft ze maatschappijleer en Nederlands gegeven op verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs en het mbo. Na een opleiding als NT2-docent en specialist alfabetisering werkt ze vanaf 2018 in verschillende rollen, waaronder uitstroomcoördinator en locatieleider, bij de ISK in Doetinchem en is ze ook verantwoordelijk voor de (didactische) begeleiding van leerlingen en docenten. Voor een betere doorstroom naar het reguliere onderwijs maakt ze voor haar Master leerlingprofielen.  Ze werkt al enkele jaren als columnist voor Tijdschrift Les. 

Annemarie Nuwenhoud (eindredacteur) 

Doet de eindredactie van Les sinds april 2021 en is vanaf 2017 redactielid van Les. Annemarie begon in 2003 als (Alfa) NT2-docent. Tegelijkertijd volgde zij de Master NT2 aan de Universiteit van Amsterdam, die zij in 2004 afrondde. Sindsdien combineert Annemarie advies- en ontwikkelwerk met docenten trainen en lesgeven aan NT2-cursisten. Ze werkt sinds 2019 bij VU-NT2, waar zij meewerkend coördinator is van VU-NT2 Expert, de afdeling voor materiaalontwikkeling en advies. Ook is ze bij VU-NT2 actief als docentopleider alfabetisering NT2.

 

Eeke Riegen

Sinds 2017 redactielid van Les. Ze is sinds 2010 werkzaam in de volwasseneneducatie. Ze begon als NT2-docent en werkte bij diverse onderwijsinstellingen en gemeenten als docent, trainer, adviseur en coördinator. Momenteel werkt ze als taalregisseur bij Stichting Lezen & Schrijven, waar zij diverse organisaties en gemeenten ondersteunt in de aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast is zij werkzaam als docent NT2, beoordelaar inburgeringsexamens en als assessor van docenten. Haar specialisme ligt op het gebied van de inburgering, laaggeletterdheid, taalverwerving, en lesmateriaal.

 

Thomas Stam

Sinds 2023 redactielid van Les. Hij begon in 2017 als docent bij VU-NT2, nadat hij zijn master Neurolinguïstiek had voltooid. Tegelijkertijd volgde hij de master Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit, waarbij hij zich specialiseerde in het Nederlands als Tweede Taal. Sindsdien geeft Thomas les aan wo-opgeleide NT2-leerders op alle taalniveaus, beoordeelt hij Staatsexamens en ontwikkelt hij cursussen, leermiddelen en toetsen. Bij VU-NT2 is hij ook werkzaam als docentopleider. 

 

 

 

 

 

Verschijning LES 227:

Verwacht oktober 2023

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 226

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Mussie

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Drie vrienden na de ISK

Soms trok hij even zijn wenkbrauwen op als hij iets zei, om zo de hele klas naar zijn hand te zetten. Zijn vriend ging dan achterin zitten, omdat hij rustig wilde werken. De laatste van het drietal bleef opletten en maakte altijd zijn huiswerk.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.