Redactie

Annet Berntsen

Redactielid van Les sinds 2003. Les betekent voor haar verdieping en inspiratie.  Inspiratie om met vakgenoten en het werkveld een actueel tijdschrift te maken, omdat taal en Nt2 in het onderwijs zo belangrijk zijn. Annet is opleider van docenten Nederlands en Nt2-docenten aan de Hogeschool Utrecht.

 

Merel Borgesius (redactiecoördinator)

Redactielid sinds 2003 en vanaf 2012 coördinator van Les. Zij is werkzaam als zelfstandig trainer en adviseur op het gebied van Nederlands als tweede taal en alfabetisering. Zij geeft sinds 1985 les aan anderstaligen en legt zich de laatste jaren toe op het alfabetiseringsonderwijs. 
Zij is in deeltijd verbonden aan het ROC van Amsterdam. 
Daarnaast is zij betrokken bij de ontwikkeling van verschillende leermiddelen, onder andere, Vooruit!, Melkweg+ en Picto ANt2. 


Saar Deroo

Sinds 2020 Vlaams redactielid van Les. Ze startte in 2007 in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO Gent) als leerkracht Nederlands aan anderstaligen en gaf les aan verschillende niveaus en doelgroepen. Momenteel werkt zij er als coördinator en ondersteunt ze zo de leerkrachten. Daarnaast werkt ze ook voor de KU Leuven: als praktijklector 'Nederlands niet-thuistaal' bij de lerarenopleiding en als freelance nascholer, waarbij ze onder meer vormingen geeft aan taalcoaches.

 

Joke Drijkoningen

Sinds 2011 Vlaams redactielid van Les. Ze is werkzaam als Afgevaardigd bestuurder van De Federatie Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen. Tot voor kort was ze wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). Ze ontwikkelde lesmaterialen, deed onderzoek en ondersteunde lesgevers binnen het Vlaamse NT2-onderwijs. Daarnaast was ze ook vanuit het Centrum voor Taal en Onderwijs stagebegeleider voor het Postgraduaat Didactiek Nederlands voor anderstaligen (KU Leuven). In 2017 beëindigde ze haar doctoraat over de professionalisering van NT2-lesgevers.

 

Dirk Eggermont 

Sinds 2006 Vlaams redactielid van Les. Hij geeft sinds 1986 Nt2 aan anderstaligen. In Centrum Basiseducatie Gent - Meetjesland - Leieland is hij sinds 1990 vooral werkzaam binnen het leergebied Alfa NT2. Tussen 2006 en 2007 was hij ook docent voor de lerarenopleiding basiseducatie aan de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool. En voor het Vlaamse Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Vocvo) werkte hij als ontwikkelaar leerplannen en onderwijsprofielen voor de basiseducatie in de periode 2008 - 2010.

 

Kees Galema 

Was vanaf 1982 verbonden aan Les, van 1989 tot 2012 als redactiecoördinator/eindredacteur en sinds 2012 als eindredacteur. Hij begon in 1980 als docent Nt2 voor volwassenen, was vervolgens jarenlang onderwijsadviseur bij verschillende Amsterdamse adviesbureaus, met name op het gebied van Nt2. In de zomer van 2021 heeft hij afscheid genomen van Les. Als auteur zal hij af en toe nog van zich laten horen.

 

Onno ter Haar (eindredacteur) 

Redactielid van Les sinds 2019 en eindredacteur vanaf april 2021. Onno is Senior medewerker Nederlands voor anderstaligen bij het Talencentrum van Radboud in’to Languages. Hij is specialist NT2 hoger onderwijs (didactiek, vaardigheden); deskundigheidsbevordering heeft zijn bijzondere aandacht.
Hij werkt voor de opleiding NT2 van Radboud en geeft NT2-les, onder meer aan vergevorderden en aan (Duitse) beginners. Voorheen gaf hij les aan uiteenlopende doelgroepen, onder meer Nederlands op de Werkvloer.

 

Mignon van Hasselt 

Sinds 2012 was zij redactielid van Les. Sinds 2007 is ze als ontwikkelaar en trainer werkzaam bij de CED-Groep in Rotterdam, onder andere voor Internationale Schakelklassen (ISK's) en het (v)mbo. In 2007 studeerde zij af aan de Universiteit Utrecht, in de master Taal en Ontwikkeling. In 2009 studeerde zij af aan de Universiteit van Amsterdam, in de master Nederlands als tweede taal. Haar expertise ligt op het gebied van taalontwikkeling en NT2, woordenschat en begrijpend lezen. Op 8 oktober 2022 heeft zij afscheid genomen van Les.

 

Godelieve van Hugte

Sinds 1992 redactielid van Les. Sinds 2003 is ze Afdelings-verantwoordelijke van de Afdeling Leeradvies bij het Kruispunt Migratie en Integratie Vlaanderen. Deze organisatie is sinds 1 januari 2015 ingekanteld bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Sinds jaar en dag schrijft ze voor Les de column Goed beschouwd.

 

 

Tinka Makaske

Redactielid van Les sinds 2020. Tinka heeft de Duale Master Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam. Ze studeerde af bij Marianne Verhallen over de effectiviteit van lesmateriaal op woordenschatontwikkeling van tweetalige kleuters. Ze is sinds 2016 docent en onderwijsadviseur bij Taalschool NLtraining. Momenteel leidt zij het team van onderwijsadviseurs. Ze zet zich veel in voor taaltrajecten op de werkvloer, ontwikkelt hiervoor veel materiaal is bezig met een boek binnen ditzelfde thema.

 

Kristien Mertens

Redactielid van Les sinds 2021. Kristien werkte na haar studies Logopedie in een revalidatiecentrum voor kinderen met taalontwikkelingsproblemen. Daarna maakte ze de overstap naar het onderwijs als docent NT2. Nu werkt ze sinds 2019 bij het Huis van het Nederlands in Brussel. Eén van haar taken is mee NT2-lesgevers ondersteunen en stimuleren om een actieve rol op te nemen in het toeleiden naar oefenkansen. Behalve een ondersteuningsaanbod moet dit ook uitgroeien tot een netwerk waarin lesgevers elkaar kunnen versterken.

 

Annemarie Nuwenhoud (eindredacteur) 

Doet de eindredactie van Les sinds april 2021 en is vanaf 2017 redactielid van Les. Annemarie begon in 2003 als (Alfa) NT2-docent. Tegelijkertijd volgde zij de Master NT2 aan de Universiteit van Amsterdam, die zij in 2004 afrondde. Sindsdien combineert Annemarie advies- en ontwikkelwerk met docenten trainen en lesgeven aan NT2-cursisten. Ze werkt sinds 2019 bij VU-NT2, waar zij meewerkend coördinator is van VU-NT2 Expert, de afdeling voor materiaalontwikkeling en advies. Ook is ze bij VU-NT2 actief als docentopleider alfabetisering NT2.

 

Eeke Riegen

Sinds 2017 redactielid van Les. Ze is sinds 2010 werkzaam in de volwasseneneducatie. Ze begon als NT2-docent en werkte bij diverse onderwijsinstellingen en gemeenten als docent, trainer, adviseur en coördinator. Momenteel werkt ze als taalregisseur bij Stichting Lezen & Schrijven, waar zij diverse organisaties en gemeenten ondersteunt in de aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast is zij werkzaam als docent NT2, beoordelaar inburgeringsexamens en als assessor van docenten. Haar specialisme ligt op het gebied van de inburgering, laaggeletterdheid, taalverwerving, en lesmateriaal.

 

 

 

 

 

 

Verschijning LES 224:

Verwacht eind december 2022

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 223

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Fort Europa

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze meestal ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.