UItgelicht

Merel Borgesius, Alternative Ways. Online toolkit voor docenten van laaggeletterden

Alternative Ways (To Learn A Language) is de naam van een toolkit om te voorzien in een andere lesbenadering voor de doelgroep. Als docent kun je met de kit eenvoudig een les samenstellen, gevuld met actieve oefeningen en spelletjes die mensen uitdagen om te communiceren, aldus de ontwikkelaars. De methode werkt volgens hen ook goed online. De tool is ontwikkeld in het kader van een Europees Erasmus+-project.

Lees verder

Shari Helderman, EmotieTaal. Leren emoties te verwoorden tijdens coronacrisis

Voor de NT2-cursist levert corona extra moeilijkheden op: een vreemde taal, vaak weinig taalcontact en dan ook nog eens in een land in lockdown. Met allerlei emoties tot gevolg. Shari Helderman ontwikkelde het lespakket EmotieTaal waarmee de NT2-cursist emoties leert te verwoorden.

Lees verder

Kimberley Mulder, Iedereen in de benen! Een loopje met de werkvorm Running dictation

Bewegen kan leiden tot betere leerprestaties, zo weten we vanuit onderzoek. Daarnaast houdt bewegen cursisten actief en scherp.
Kimberley Mulder past in haar lessen veel activerende werkvormen toe. Vaak letterlijk: ze wil dat mensen in de benen 
komen.

Lees verder

Alexandra Jandausch & Geert van de Ven, Muziek, niet de nootjes. ‘Niet voor de school, maar voor het leven …’ Deel 2.

Wat als cursisten niet of nauwelijks de stap maken van taalleren vanuit het klaslokaal naar de toepassing in de wereld erbuiten? Het is het aloude probleem van de transfer. In Deel 1 van dit artikel (Les 216) doken de auteurs in de (theoretische) achtergronden van het transferprobleem; in Deel 2 geven ze een aanzet voor pedagogisch handelen van de docent naar aanleiding van de theorie.

Lees verder

Sofie Moors, Dyslexie of onvoldoende Nederlandse taalvaardigheid? Handleiding met antwoorden op veelgestelde vragen

‘Hoe kan ik als toekomstige NT2-docent dyslexie signaleren? En hoe kan ik leerlingen met deze taalontwikkelingsstoornis begeleiden?’ Sofie Moors maakte in het kader van een studieopdracht een laagdrempelige handleiding voor docenten.

Lees verder

Redactie, Digiwak: 9000 woorden met afbeeldingen, definities en voorbeeldzinnen. In gesprek met Folkert Kuiken.

Digiwak is een digitaal woordenschatprogramma met ruim 9000 woorden. Bij elk woord is een afbeelding, een omschrijving en een voorbeeldzin opgenomen. Het prgramma is in eerste instantie ontwikkeld voor leerlingen in het basisonderwijs. Kan Digiwak ook in ISK’s en in het NT2-onderwijs aan volwassenen worden ingezet?

Lees verder

Begrippenlijst Inburgering

In een handige Begrippenlijst vindt u omschrijvingen van frequent gebruikte begrippen rond Inburgering in Nederland.

Lees verder
Laatste nieuws
Les 216 is verschenen
22 december 2020

In Nederland gaat per 1 januari 2022 het inburgeringsstelsel op de schop. Les 216 gaat voor een groot deel over de inburgering nieuwe stijl. Met de nieuwe Wet inburgering worden taal en participatie sterker verweven en de gemeente krijgt weer een leidende rol. Ook komen er drie nieuwe leerroutes: de Z-route, de B1 route en de onderwijsroute. In dit nummer doen we verslag van enkele pilots. Daarnaast brengen we actuele ontwikkelingen rond het Vlaamse onthaalbeleid in kaart. En zijn er weer enkele artikelen gewijd aan ISK/OKAN-onderwerpen zoals de combinatie van taal en vakinhoud, en mediawijsheid.

Lees verder
Persconferentie premier Rutte 14 december vertaald in acht talen
17 december 2020

Global Talk helpt om de grote groep anderstaligen in Nederland te bereiken met de informatie over de coronamaatregelen. Global Talk vertaalde de corona-persconferentie van premier Rutte op 14 december in acht veel voorkomende vreemde talen in Nederland. 

Lees verder
Wet inburgering opnieuw uitgesteld
19 november 2020

De nieuwe Wet inburgering wordt opnieuw uitgesteld. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vindt het nu onverantwoord om het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 inwerking te laten treden. Hij koerst nu op 1 januari 2022, maar houdt een slag om de arm.
Voor meer informatie klik hier.

Lees verder
Wet inburgering in vraag en antwoord
17 december 2020

Gemeenten krijgen in de nieuwe Wet inburgering de regie om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen, het liefst via betaald werk. Samen met de VNG en het ministerie van SZW informeert en ondersteunt Divosa gemeenten om ervoor te zorgen dat zij voorbereid zijn op hun regierol. Bij deze voorbereidingen komen allerlei vragen op. Divosa verzamelt deze vragen en geeft daar samen met het ministerie van SZW antwoord op.
In de publicatie 
Wet inburgering in vraag en antwoord vind je een overzicht van de vragen, ingedeeld op thema.

Lees verder
Todays Teaching Tools
17 december 2020

Als je meer wilt lezen over online onderwijs, of op zoek bent naar voor jou praktische educatieve tools, ga dan naar de site www.todaysteachingtools.com van Irene van der Spoel.
Hier is het e-book Today’s Teaching Tools; Praktische Tips voor Digitaal Onderwijs gratis te downloaden.
Als je behoefte hebt aan instructiefilmpjes, volg dan de (gratis) online cursus op www.todaysteachingtools.com/taalonderwijs-online

Lees verder
Studiedag Alfabetisering 29 januari werkgroep BVNT2 afgelast
8 december 2020
De Studiedag Alfabetisering georganiseerd door de BVNT2-werkgroep ANT2 op 29 januari 2021 te Utrecht gaat niet door wegens Corona. 
De Werkgroep ANT2 onderzoekt alternatieve vormen van bijscholing en houdt u op de hoogte via Les, de site van de BVNT2 bvnt2.org en de Nieuwsbrief van de BVNT2. 
Lees verder
100.000 inschrijvingen minder in het Vlaamse volwassenenonderwijs door coronacrisis
24 november 2020

De coronacrisis heeft een grote impact op het volwassenonderwijs.
De daling is het grootst bij de Centra voor Basiseducatie (-39%), waar
laaggeschoolden hun basisvaardigheden kunnen versterken op vlak van taal, rekenen, ICT of maatschappelijke oriëntatie.
Lees hier meer.

Beluister ook het korte interview met Joke Drijkoningen hierover.

 

Lees verder
Streefniveau B1: hoe gaan we dat doen? Oproep BVNT2 en ITTA
19 oktober 2020

In de nieuwe inburgeringswet wordt het streefniveau B1. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
De Werkgroep Inburgering van de BVNT2 en ITTA UvA gaan zes bijeenkomsten organiseren waarin een enthousiast, gevarieerd en deskundig gezelschap met elkaar bespreekt wat de succesfactoren en hoe dat er in de praktijk uitziet.

 

 

Lees verder
Korte opleiding Alfabetisering & Z-route. VU-NT2
1 oktober 2020

Geef je NT2-les aan cursisten die niet of nauwelijks naar school zijn geweest? 
En wil je weten hoe je daar in je lessen op kunt aansluiten en hoe je je onderwijs afstemt op de uitgangspunten van de nieuwe Z-route? 

VU-NT2 Nederlands als Tweede Taal biedt een korte opleiding Alfabetisering & Z-route aan. 

Lees verder
Nieuwsbrief netwerk NT1-docenten
24 september 2020

Bent u werkzaam als NT1-docent?
Meldt u dan aan voor de NT1-docenten-nieuwsbrief, vóór en dóór docenten NT1.
Voorgaande edities bekijken en aanmelden voor de nieuwsbrief kan via 
http://www.nt1-docenten.nl.

Het netwerk organiseert 20 januari 2021 een conferentie in Woerden.

 

 

Lees verder

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 216

Advertentie
Column

Spelenderwijs, aflevering 2: Mini Travel Katupri.

In de column Spelender- wijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten. Deze keer laten ze het kaartspel Mini Travel Katupri zien.

Lees verder

Doorgestroomd. 'Ik wil leren.'

Een mailtje over een leerling van de ISK die ‘het niet heeft gered op mbo 3’. Hij moet volgens de schrijfster naar mbo 1, omdat hij geen geldige vooropleiding heeft.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.