Uitgelicht

Twan Zegers, Hoeveel verschil moet er wezen? Diversiteit in boek en klaslokaal

Van Zwarte Piet en slavernij tot transgender atleten op de Olympische Spelen: diversiteit is een actueel onderwerp in het maatschappelijke debat. Hoe zit het met de representatie van gender- en etnische diversiteit in lesboeken? Moet die beter? En hoe dan? Twan Zegers is betrokken bij DO IT, een onderzoek naar diversiteit in lesboeken Nederlands. 

 

Lees verder

Kees Galema, Obstakels, maar ook een verademing-Impressies uit de BVNT2-conferentie

Op zaterdag 25 september 2021 ging de BVNT2-conferentie gelukkig door. Een beperkt aantal deelnemers kon de conferentie fysiek bijwonen bij Fontys in Tilburg, de overige belangstellenden namen online deel. Voor Les was Kees Galema aanwezig. Volgens de BVNT2 zelf was het een conferentie waarbij de organisatie tegen allerlei obstakels aanliep. Toch was het voor velen een inspirerende dag.

Lees verder

Anne Middelweerd, Manouk van den Brink, Hoe komen we naar B1? – deel 1

Inspirerende blogs en interview

In het project 'Hoe komen we naar B1?' verkenden ITTA en BVNT2 vanaf november 2020 met een groep experts – onder wie docenten, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen – hoe ook cursisten met minder schoolervaring kans maken om het B1-niveau te behalen. In dit artikel een verslag van de verbeterpunten die werden geopperd.

 

Lees verder

Anne Middelweerd, Manouk van den Brink, Hoe komen we naar B1? – deel 2

Een interview met projectleden over hun ideeën

B1 voor iedereen, is de bedoeling van de nieuwe Wet inburgering. Dat is nogal een opgave. In het door het ministerie van SZW gesubsidieerde project 'Hoe komen we naar B1?' verkenden BVNT2 en ITTA vanaf najaar 2020 hoe ook cursisten met minder schoolervaring kans maken om het B1-niveau te behalen. Zij deden dat met experts zoals docenten, docentenopleiders en ervaringsdeskundigen. In deel 1 kon u lezen over de verbeterpunten. In dit artikel komen twee deskundigen aan het woord.

 

Lees verder

Redactie, Thematisch lesmateriaal: er is zoveel!

Uitgevers en andere organisaties ontwikkelen allerlei materialen om aan leerbehoeften van de deelnemers te voldoen. De redactie maakte een overzicht van Nederlandse en Vlaamse materialen die gebruikt kunnen worden voor contextrijk leren en themacursussen gerangschikt op thema.

Lees verder

Anneloes Spaan, José Beijer, ‘Reflecteren, dat kenden we niet!’ Leren leren in NT2 vanaf de start van de hbo-opleiding

Hoe kunnen nieuwkomers in het hbo in hun opleiding begeleid worden bij het leren studeren en participeren in de nieuwe onderwijscultuur van de opleiding? In dit artikel laten de José Beijer en Anneloes Spaan zien hoe de begeleiding er voorafgaand én gedurende het eerste jaar van hun opleiding uit kan zien. 

Lees verder

Laura van den Ouden, Wat werkt goed online? Vijf werkende principes + twee trends voor najaar 2021

In dit artikel deelt de auteur vijf belangrijke principes voor succesvol online lesgeven: energie en aandacht vasthouden; het doel bepaalt de tool; kijk in de camera; persoonlijk maken; hou het interactief. En ze bespreekt twee verwachte ontwikkelingen voor het najaar 2021.

Lees verder

Heleen Decrock, Wereldboekendag. Een inspirerende tip voor alfabetiseringsgroepen

Op 23 april was het Wereldboekendag. Alfadocente Heleen Decrock van CBE Ligo Gent-Meetjesland-Leieland ging in haar alfagroep aan de slag met tekeningen van boekcovers. 

Lees verder

Tinka Makaske, Spreektaal 3. Gespreksvaardigheid op B1. Interview met twee kletsmaatjes

Op 28 januari lanceerde Het Begint met Taal voor alle taalvrijwilligers Spreektaal 3. Het materiaal bestaat uit vijftien praktische modules geschikt voor anderstaligen met niveau van A2-B1. Tinka Makaske sprak met taalvrijwilliger Linda Bosman en haar taalmaatje Muzhda over hun ervaringen met Spreektaal 3.

Lees verder

Bert Aerts, De leerkans achter de anekdote. Functioneel en geïntegreerd werken voor leraren basiseducatie. Deel 2.

27 leraren basiseducatie volgden de opleiding Functioneel en Geïntegreerd werken voor leraren basiseducatie (FuGe). Zij hadden één doel voor ogen: sterker worden in belangrijke functionele aanpak in de klas.

Bert Aerts sprak in Deel 1 (Les 218, juni 2021) over deze innovatieve opleiding met de ontwikkelaars van de opleiding. In Deel 2 interviewt hij een van de deelnemende lesgevers, Lin Ruwet.

Lees verder

Onno ter Haar, Teaching Language Online. Een dappere poging om alles samen te brengen. Bespreking

Het primaire doel van de auteurs van Teaching Language Online, A Guide for Designing, Developing and Delivering Online, Blended and Flipped Language Courses (2021) was om een boek te vervaardigen dat de complete reikwijdte van online taalles geven bespreekt. Ter Haar gaat na of dit gelukt is.

Lees verder

Jennifer de Boer, Mooie verhalen en goede gesprekken. Prentenboeken lezen in de alfales

In de NT2-les ligt de focus vaak op het oefenen van functionele taalhandelingen. Het is echter ook belangrijk dat cursisten kunnen spreken over zaken die hen persoonlijk raken. In dit artikel beschrijft De Boer hoe zij haar alfacursisten aan het spreken krijgt aan de hand van prentenboeken.

Lees verder

Dorien de Lange, Doe meer met een verhaal. Een online lessenreeks voor A1 naar A2.

Mensen houden van verhalen. Een goed verhaal prikkelt en verrijkt, het doet iets met je. Een verhaal leent zich daarom goed voor lessen Nederlands als tweede taal. Je kunt er van alles mee. De Lange onderzocht de mogelijkheden van het verhaal Koud uit de leesbundel Water bij de melk (Boom uitgevers Amsterdam).

Lees verder

Begrippenlijst Inburgering

In een handige Begrippenlijst vindt u omschrijvingen van frequent gebruikte begrippen rond Inburgering in Nederland.

Lees verder
Laatste nieuws
Studiedag LOWAN-vo een groot succes
10 november 2021

Op maandag 8 november 2021 organiseerde LOWAN-vo in de Reehorst te Ede de jaarlijkse studiedag voor alle betrokkenen bij het nieuwkomersonderwijs VO (ISK’s). 
De studiedag was een groot succes. Circa 700 deelnemers waren present. 

Lees verder
Studiemiddag over Gezondheid en Taal op 19 november 2021
27 oktober 2021

Op 19 november organiseren ITTA, Pharos en Stichting Het Begint met Taal een online studiemiddag over Gezondheid en Taal.

De gezondheid en het welzijn van je cursisten zijn een voorwaarde voor leren. Maar hoe kun je aandacht besteden aan lichamelijke en psychische gezondheid in je les? En hoe geef je cursisten de taal en kennis mee om zich te redden in ons complexe zorgstelsel? En hoe kunnen taalscholen en taalcoaches hier eventueel in samenwerken?

 

Lees verder
Nieuws vanuit de BVNT2: relevante wijzigingen in nieuwe handleiding van Blik op Werk 2022.
27 oktober 2021

In de nieuwsbrief van de BVNT2 van oktober 2021 staat interessant nieuws voor NT2-docenten die in Nederland les geven binnen de inburgering.

Hieronder nemen we integraal de tekst, geschreven door het BVNT2 bestuur, over.

Relevante wijzigingen voor NT2-docenten in de nieuwe handleiding van Blik op Werk 2022.

Eind van dit jaar zal Blik op Werk de handleiding 2022 voor het keurmerk publiceren. Hier willen we vast de belangrijkste wijzigingen relevant voor NT2-docenten met jullie delen. Let op: het is nog een conceptversie dus er kunnen nog wijzigingen vervallen of bijkomen.

 

Lees verder
NT2-docent van het jaar 2021
26 september 2021

Op 25 september is op de BVNT2-conferentie Carien Westenbroek uitgeroepen tot NT2-docent van het jaar 2021.

Carien Westenbroek is NT2 docent bij Queridon, taal & horeca in Utrecht. Zij geeft taallessen aan Taal & Werk groepen en aan groepen inburgering.

Lees verder
Goedgeletterd
23 september 2021

Goedgeletterd is een nieuwe leergang voor alfacursisten. Met Goedgeletterd kunnen cursisten hun taalniveau verhogen tot niveau Alfa C. Naast de taalvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren is er aandacht voor uitbreiding van de woordenschat, leren omgaan met de computer, zelfstandig werken en het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid. 

 

 

Lees verder
Videowedstrijd: hoe oefen jij Nederlands?
15 september 2021

Tijdens de Week van het Nederlands (van 2 tot 9 oktober 2021) organiseren het Agentschap Integratie en Inburgering, IN-Gent, Atlas, vzw ‘de Rand’ en Huis van het Nederlands Brussel een videowedstrijd. Deze organisaties dagen NT2-cursisten uit om in een zelfgemaakt filmpje te tonen dat Nederlands oefenen heel leuk is. Want door Nederlands te oefenen verleg je je grenzen, leer je nieuwe mensen kennen en wordt je wereld interessanter.

 

Lees verder
Doe mee met onderzoek ANT2. Oproep
1 september 2021

Beste docenten alfabetisering NT2,

Sinds een tijdje doet Kaatje Dalderop onderzoek naar de ontwikkeling van leervaardigheden bij cursisten in de alfabetisering NT2. Jouw hulp is daarbij nodig. Zou je mee willen doen aan het onderzoek en de vragenlijst willen invullen?

Klik hier voor de link.

Lees verder
Workshops van Wablieft
1 september 2021

Er is steeds meer interesse van scholen om Wablieft te gebruiken in de klas. Maar hoe doe je dat concreet?

  • Welke Wablieft-producten passen het best bij je doelgroep?
  • Hoe kan je lesinhoud koppelen aan de actualiteit?
  • Hoe kan je concreet leesplezier bij je leerlingen stimuleren?
  • Hoe werk je aan leesstrategie met Wablieft?

In deze workshops kom je het allemaal te weten! 

Wablieft biedt workshops aan voor verschillende doelgroepen. Voor elke doelgroep bestaan er andere Wablieft-producten. Zo kan elke lesgever Wablieft optimaal in de les gebruiken. Meer weten klik hier.

Lees verder
25 juni: Online lancering van Basisboek Alfa NT2
26 juni 2021

Op vrijdag 25 juni werd in een levendige onlinebijeenkomst het Basisboek Alfa Nt2 gelanceerd. Het werd geschreven door Annemarie Nuwenhoud.
Basisboek Alfa-NT2 helpt alfa-docenten om cursisten cursisten die niet of nauwelijks naar school zijn geweest, optimaal te begeleiden op de weg naar hun geletterdheid.
De onlinebijeenkomst resulteerde niet alleen in een warm pleidooi voor maatwerk, maar ook voor behoud van echte alfabetisering in deze tijd van gerichtheid op functionaliteit. Richt je niet te snel alleen op de mondelinge vaardigheden, ontneem analfabeten geen kansen, geef hen zo nodig meer tijd. Geletterdheid is een absolute voorwaarde voor zelfstandigheid en emancipatie.

Lees verder
Statushouders in het MBO
3 juni 2021

Statushouders in het MBO

KIS (Kennisplatform Integratie&Samenleving) onderzocht de onderwijs carrière van statushouders binnen het mbo, en doet aanbevelingen om deze carrière succesvol te laten verlopen.

In dit rapport brengen Suzan de Winter-Koçak en Judith Sudhölter in beeld hoe de onderwijs-carrière op het mbo van (veelal jonge) statushouders verloopt. Lukt het hen om de overstap van de entreeopleiding naar niveau twee te maken? Tegen welke mogelijke barrières lopen zij aan op niveau twee en de hogere niveaus (drie en vier) en welke goede voorbeelden zijn er te noemen vanuit de praktijk? Maar bovenal: wat is er nodig om statushouders succesvol door- en uit te (laten) stromen binnen het mbo?

Lees verder
Actief burgerschap in OKAN
3 juni 2021

Deze website van GO! richt zich naar de Vlaamse OKAN-teams die aan de slag willen gaan met het GO! leerpad Actief burgerschap in OKAN. Alle informatie over het leerpad, de achterliggende visie en de ondersteunende tools vind je op deze website.

Actief burgerschap zit in het hart van het pedagogisch project van het GO!. Als concretisering van en aanvulling op de Leerlijn Actief Burgerschap voor secundaire scholen ontwikkelde het GO! een leerpad Actief burgerschap voor OKAN.

Lees verder
Nieuw: Praktijkboek NT2. Handleiding taal en inburgering
29 april 2021

In het Praktijkboek NT2 komen in twaalf hoofdstukken veel facetten van het vak voorbij: van taalverwerving tot cursisten met beperkingen, van taal gericht op werk tot interculturele communicatie. De drie auteurs (Margreet Verboog, Indrawati Gunawan en Damayanti Gunawan) benaderen het vak vanuit hun eigen discipline: het beleid, de praktijk en de taalverwerving.

Lees verder
Vlaanderen: Info over corona voor anderstaligen: Preventie, maatregelen en vaccinatie
12 april 2021

Op de Vlaamse sites hieronder vind je basisinformatie over corona, in duidelijk Nederlands én in verschillende andere talen.

Lees verder
Vaccineren uitgelegd in verschillende talen
15 maart 2021

Hoe kun je testen op corona? Wat is quarantaine? Hoe werkt de CoronaMelderApp en wat is het vaccin tegen het coronavirus?
Steffie
legt het op Oefenen.nl allemaal eenvoudig uit in het Turks, Engels, Pools, Roemeens en Bulgaars.
Ook bij Nieuwlander kun je meer informatie vinden.
En Pharos heeft ook veel uitleg over Corona in dertien talen. 

 

Lees verder

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 219

Advertentie
Advertentie
Column

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column

Spelenderwijs

Spelenderwijs

Deel 3: Dobble

In de column Spelenderwijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.