Uitgelicht

Ketoembar en Laos staan achteraan

Gevorderde cursisten krijgen grote hoeveelheden nieuwe woorden aangeboden. Om ervoor te zorgen dat die woorden ook onthouden worden, is veel herhaling nodig. Dat kan weleens monotoon worden. Hoe kun je op de hoge taalniveaus toch nog uitdagende werkvormen voor woordenschat inzetten? Dat kan bijvoorbeeld met een spannend spel. Thomas Stam deelt zijn ervaringen met zijn versie van het gezelschapsspel 30 Seconds in de NT2-les. 'Ik wilde winnen, dus ik leerde iedere week mijn woorden', aldus een cursist.

Lees verder

Als het met plaatjes is, is het leuker

Kun je prentenboeken voorlezen aan jongeren? Susanne Oudshoorn vindt van wel. In haar ISK-groep op het Mundus College (een grote vmbo-school in Amsterdam) is het dagelijkse kost. Genoeg interessante onderwerpen en veel mogelijkheden om aan woordenschatuitbreiding te doen met visuele ondersteuning. De redactie van Les volgde haar workshop op de Lowan-vo studiedag in november 2023 en zag dat het pleidooi voor prentenboeken in goede aarde viel. Prentenboeken voorlezen? Gewoon doen!

Lees verder

Schrijvend leren: een effectieve manier van leren

Steeds meer studenten en leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Hoe kunnen we dit probleem terugdringen? We kunnen op allerlei manieren aan leesvaardigheid werken, zoals door leesstrategieën aan te leren met de methode Nieuwsbegrip (Nieuwsbegrip, z.d.) of met close reading, waarbij leerlingen een tekst verschillende keren lezen, telkens met een ander doel. Maar als dat onvoldoende helpt, zou 'schrijvend leren' om het tekstbegrip te vergroten dan een oplossing kunnen zijn? Hoe werkt dat? En welke instructie is daar dan bij nodig? Op 1 februari 2024 verdedigde Aartje van Dijk haar proefschrift Effects of Instruction in Writing-to-learn in Different Disciplines and Types of Education, waarin zij antwoord geeft op deze vragen. In dit artikel licht de kersverse doctor haar bevindingen toe en geeft ze ook tips hoe je die kunt toepassen in je lespraktijk.

Lees verder

Column: Een warm ontvangst

Eens in de zoveel tijd berijdt Lourens Haagsman als docent Nederlands zijn stokpaardje: jonge zielen bekeren tot het geloof in de literatuur. Meestal is er weinig moeite voor nodig. Een roman zoals De helaasheid der dingen van Dimitri Verhulst verkoopt zichzelf. Zodra leerlingen gewend zijn aan de cadans van de Vlaamse taal, merken ze vaak de onderliggende humor van het verhaal op en groeit de waardering. Ze kunnen die ervaring niet altijd onder woorden brengen, maar de literatuur beweegt door het bloed.

Lees verder

Een verhaal verfilmen: alles komt bij elkaar

Onvermoede talenten naar boven laten komen bij alfaleerders, wie wil dat niet? Met het samen maken van een film gebeurt dat. Allerlei vaardigheden komen aan bod: voordragen, uitspraak, schrijven en lezen, maar ook het trainen van het werkgeheugen en het maken van illustraties. Bovenal leidt het tot een gezamenlijk product waar cursisten trots op zijn. Zeker voor alfacursisten die vaak een laag zelfbeeld hebben wat betreft hun vaardigheden, is zo'n project een waardevolle tijdsinvestering. Doen dus! Ter inspiratie zet Karlijn van Aerde kort en bondig uiteen hoe ze dit bij haar alfagroep in Utrecht heeft aangepakt.

Lees verder

Handvatten voor meertaligheid in de NT2-klas

Meertaligheid is een essentieel aspect geworden van het NT2-onderwijs. Het vermogen om meerdere talen te benutten en te integreren in het lesgeven biedt verschillende voordelen. Niet alleen voor het begrip en de vaardigheden van de cursisten, maar ook voor het creëren van een inclusieve samenleving. In dit artikel bespreekt Laura Hoveijn de behoeften van NT2-docenten aan handvatten voor het gebruiken van meertaligheid in de les.

Lees verder

Dit gedicht kwam eruit als een golf: goeshhjjj!. Interview met Tamara Gosta, winnaar Schrijfprijs NT2 categorie B1-B2 volwassenen

Tamara Gosta won de Schrijfprijs NT2 in de categorie B1-B2 volwassenen met het gedicht Buiten voel ik me angstig. Huisdichter van Les, Mieke de Haan, interviewde de in België neergestreken Tamara Gosta over hoe het leren van een nieuwe taal haar leven heeft veranderd en hoe poëzie haar dichter bij de taal brengt.

Lees verder
Podcast Vernieuwenderwijs: Hoe kun je voorkennis benutten?
6 juni 2024

In deze podcastaflevering gaan Linda Litjens en Wessel Peeters op zoek naar het antwoord op de volgende vraag: Hoe kun je voorkennis benutten?

“De meest invloedrijke factor voor het leren is dat wat de lerende al weet." In deze aflevering bespreken de podcastmakers van verneiuwenderwijs deze uitspraak. Wessel legt uit waarom voorkennis zo'n belangrijke rol speelt in leren.

De makers bespreken hoe voorkennis zowel positieve als negatieve invloed heeft op het leerproces en delen tips over hoe je in je les gebruik kunt maken van deze invloedrijke factor.

Lees verder
Laatste nieuws
Nieuw verschenen: Kop noch staart
6 juni 2024

In het boek Kop noch staart, bedoeld voor anderstaligen op B1 niveau, staan 140 Nederlandstalige uitdrukkingen. De zijn verdeeld over acht alledaagse thema’s: lichaamsdelen, kleding, voeding, huis(houden), dieren, verkeer, werk, muziek. De uitdrukkingen worden visueel weergegeven en vergezeld van twee voorbeeldzinnen. Na elk hoofdstuk verken, verdiep en veranker je stapsgewijs de uitdrukkingen in je dagelijkse leven. Het boek bevat 230 pagina’s, naast de voorbeeldzinnen zijn er ook 8 kruiswoordpuzzels (verkennen) 112 meerkeuzevragen (verdiepen), integratieoefeningen per thema (verankeren) en correcties van de oefeningen opgenomen.

Prijs: €27

Auteur: Saar Patyn

Uitgeverij: Hart voor Nederlands

Bestellen kan hier.

Lees verder
Tool Welbevinden nieuwkomersleerlingen
6 juni 2024

Pharos heeft een nieuwe website over welbevinden ontwikkeld. Speciaal voor teamleden die werken in het onderwijs met nieuwkomers. Je vindt hier inhoudelijke informatie, praktische tips en handvatten, links naar materialen, verwijzingen naar andere relevante websites.

Lees verder
Extra vragen bij het grote Lesspel beschikbaar als pdf
12 juni 2024

Op 8 oktober werd aan elke deelnemer van het Lescongres het Grote Lesspel uitgereikt. Dit bordspel, met vragen die door de docenten zelf zijn ingestuurd, kun je spelen op vier niveaus. Er zijn vragen voor alfaleerders, voor cursisten op A1-, A2- en B1-niveau.Helaas zijn er geen spellen meer te koop

Wel kun je nog de extra vraagbladen downloaden als pdf. Klik op de links hieronder

Lesspel A1 a vragen

Lesspel A1 b vragen

Lesspel Alfa vragen

Lesspel A2 a vragen

Lesspel A2 b vragen

Lesspel B1 a vragen

Lesspel B1 b vragen

Lees verder

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 230

Column

In zinnen. Volle zinnen. Poëzie in de NT2 klas

In zinnen. Volle zinnen. Poëzie in de NT2 klas
Jampa

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Ik wil advocaat worden

Waarom ze niet naar de havo mag? Het is de vraag van een meisje uit Afghanistan op de ISK. Haar neef mocht wel naar de havo. Waarom zij niet? Ze heeft nog niet het juiste taalniveau en zal via mbo 2 haar weg moeten vinden. Ondertussen werkt ze hard aan het leren van de taal en heeft ze altijd een boekje bij zich waarin ze moeilijke woorden opschrijft.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.