Uitgelicht

Onno ter Haar, De nieuwe inburgering. Twee handige documenten

In de nieuwe inburgeringswet in Nederland (ingang juli 2021) krijgen gemeenten een centrale rol. Ter voorbereiding verschenen een aantal rapportages, waaronder de Handreiking Leerroutes, Implementatie nieuwe Wet inburgering en Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (beide Divosa, 2020). In hoeverre zijn ze voor taalaanbieders en docenten interessant?

Lees verder

Merel Borgesius, Kees Galema, Leren op afstand, Deel 1. Een nieuwe module Opleiding Basisvaardigheden

Lessen op afstand, hoe doe je dat op een effectieve manier en met welke factoren moet je rekening houden in het onderwijs aan volwassenen? Vanaf maart 2021 biedt het ITTA de nieuwe module Leren op afstand binnen de opleiding Docent Basisvaardigheden aan. In gesprek met de ontwikkelaars Petra Popma en Bart Siekman.

Lees verder

Redactie, Docenten over de Module NT1 en over hun online-leservaringen. Leren op afstand, Deel 2

In Deel 2 van Leren op afstand beschrijven enkele deelnemers aan de Basismodule NT1 uit de Opleiding Basisvaardigheden (Marjan van den Berg, Herma Hoeve en Ank Ridderbeks) hun ervaringen met afstandsleren in de laatste corona-maanden.

Lees verder

Een nieuwe column: Spelenderwijs

Spel kan een activerende en inspirerende manier kan zijn om taalleren te ondersteunen. Dat weet iedere docent. In een nieuwe column op LesOnline, verzorgd door Sandy Posthumus Meyjes, bespreken we elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten. Deze keer is het bordspel LYNX aan de beurt. 

Lees verder

Wouter Gorissen, NT2 en evaluatie in afstandsonderwijs (COVID-19). Overzichtsdocument

Als gevolg van het coronavirus kwamen NT2-centra in Vlaanderen voor de uitdaging te staan volledig online les te gaan geven. Maar hoe evalueer je voortgang en resultaat bij leerlingen? De tekst NT2 en evaluatie in afstandsonderwijs (COVID-19) – overzichtsdocument is gepubliceerd op de site NT2020. Het document brengt in kaart hoe NT2 geëvalueerd kan worden in deze periode. Les neemt het over met een korte toelichting van Wouter Gorissen.
Lees verder

Merel Borgesius, Nieuw: Postbacheloropleiding Docent NT2 specialisatie ISK. Eerste lichting ISK-docenten gecertificeerd

In september 2019 startte de NT2-docentenopleiding van de Hogeschool Utrecht (HU) een variant speciaal gericht op ISK-docenten. In september 2020 worden veertien docenten gecertificeerd. Wat maakt een ISK-NT2 opleiding anders dan andere NT2-opleidingen? Merel Borgesius ging te rade bij twee opleiders en twee kersvers afgestudeerde docenten.
Lees verder

Indrawati Gunawan, De digitale methode LINK. Ervaringen uit de praktijk

Nog nooit eerder was de behoefte aan online leerprogramma’s waarbij cursisten zelfstandig verder kunnen leren onder begeleiding van een docent op afstand zo groot als de laatste maanden. In 2018 verscheen LINK, een digitale methode voor laag- en middenopgeleiden. Voorziet LINK in de actuele behoefte aan leerprogramma’s voor afstandsonderwijs? 

Lees verder
Laatste nieuws
Studiedag LOWAN-vo een groot succes
21 september 2020

Op maandag 14 september 2020 organiseerde LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor alle betrokkenen bij het nieuwkomersonderwijs VO (ISK’s). Door Corona was deze studiedag verplaatst van april naar september. Vanwege de RIVM richtlijn 1,5 meter distance was het programma ingrijpend gewijzigd en konden max. 350 mensen deelnemen. Uitgeverijen en organisaties stonden in drie foyers met een stand.

Het plenaire programma is opgenomen en een groot aantal presentaties zullen op de site van LOWAN terug te vinden zijn.

 

Lees verder
Nieuw: Alfataal, gespreksvaardigheid in de ISK
24 september 2020

Alfataal is materiaal voor het oefenen van gespreksvaardigheid met alfaleerlingen in de Internationale Schakelklas.
Voor de leerling is er lesmateriaal in twintig aansprekende thema’s. Veel woorden, handige zinnen en gesprekjes oefenen staat voorop. Beter functioneel leren lezen en schrijven wordt eraan gekoppeld.

 

Lees verder
Nieuw: Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen
24 september 2020

Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen, Klanken en prosodie voor het NT2-onderwijs, is een leidraad voor de docent die gebruikt kan worden bij elke lesmethode. Elk onderdeel bevat dialogen en oefeningen op drie verschillende taalniveaus, maar de docent kan als introductie ook een liedje gebruiken, of een tekst uit het eigen materiaal.

Lees verder
BVNT2 Behoefteonderzoek ICT, blended learning en afstandsonderwijs
2 september 2020

De BVNT2 (Werkgroepen Alfabetisering en  ICT, blended learning en afstandsonderwijs) wil achterhalen welke ontwikkelingen er zijn doorgemaakt door docenten, cursisten en taalscholen op het gebied van afstandsonderwijs en blended learning in de afgelopen maanden (sinds 16 maart). Daartoe voert ze een behoefteonderzoek uit.

 

Lees verder
Nieuwe publicatie BVNT2: Over de leerbaarheidstoets
24 augustus 2020

In het kader van de nieuwe inburgering gaat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ook opnieuw een Leerbaarheidstoets introduceren. Ook gemeenten hebben daar veel belangstelling voor. Vanuit de BVNT2 worden kanttekeningen geplaatst bij zo’n instrument. Veel AlfaNT2-docenten en NT2-deskundigen waarschuwen. Zij zien liever een meer bij de doelgroep passende oplossing: een intake- en observatieprocedure.
Bron: site BVNT2

 

Lees verder
De grote BVNT2-conferentie doorgeschoven naar 2021
30 juni 2020

De grote NT2-conferentie van mei 2020 wordt definitief doorgeschoven naar 2021! Er zijn nog teveel onduidelijkheden over welke corona-maatregelen er in het najaar gelden, hetgeen de organisatie bemoeilijkt. En omdat de nieuwe wet Inburgering een half jaar later dan gepland wordt ingevoerd, blijft dit thema ook in mei 2021 nog steeds actueel. Ook Hogeschool Fontys wil ons volgend jaar weer ontvangen.

Het programma is helemaal rond en bevat allerlei interessante workshops en presentaties over het thema: Een nieuwe toekomst voor NT2-onderwijs in de Inburgering

Voor meer info zie de site.

 

  

Lees verder
Nederlands oefenen: Taalpuzzels met 1000 basiswoorden
17 augustus 2020

Nederlands oefenen: Taalpuzzels met 1000 basiswoorden is een leuk spelletjesboek voor anderstaligen die Nederlands leren. Met kruiswoordraadsels, woordzoekers en andere puzzels. Vanaf 1 juli is het boek verkrijgbaar via de boekhandel en uitgeverij Boeklyn.

In dit filmpje meer informatie over het puzzelboekje.

 

Lees verder
Steffie: Het coronavirus
19 mei 2020

Op Oefenen.nl legt Steffie alles uit over het coronavirus. Ze vertelt je wat je wel en wat je niet moet doen. Zo kan jij ervoor zorgen dat jij en anderen niet ziek worden.

 

Lees verder
Informatie over Corona in begrijpelijke taal
15 april 2020

Voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen stelt Stichting Lezen en Schrijven een onlinepagina beschikbaar met informatie over het coronavirus in begrijpelijke taal. En met tips over hoe je zelf eenvoudiger kunt communiceren. 

In Vlaanderen wordt de informatie over Corona in begrijpelijke taal gebundeld door Wablieft.

Lees verder
Nieuwsbrief netwerk NT1-docenten
24 september 2020

Bent u werkzaam als NT1-docent?
Meldt u dan aan voor de NT1-docenten-nieuwsbrief, vóór en dóór docenten NT1.
Voorgaande edities bekijken en aanmelden voor de nieuwsbrief kan via 
http://www.nt1-docenten.nl.

Het netwerk organiseert 21 januari 2021 een conferentie in Woerden.

 

 

Lees verder

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Advertentie
Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.