UItgelicht

Margreet Verboog, Van A2 naar B1, wat verandert er voor onze cursisten?

Het niveau van het examen inburgering in Nederland verandert met de nieuwe Wet van A2 naar B1. Hoe gaan we onze cursisten naar B1 brengen? Verwachtingen van de docent spelen een belangrijke rol bij de voortgang en resultaten van cursisten, toonde onderzoek aan.


Lees verder

Josfien Demey, Efficiënter aan de slag rond spreekvaardigheid. Tijdschrift Fons test de app ‘Flipgrid’ uit .

Telkens als Josfien Demey in haar lessen Nederlands met video aan de slag wil, botst ze op ‘veel gedoe’. Allemaal verleden tijd, want ze ontdekte de tool Flipgrid. Voor het tijdschrift Fons testte ze de app uit

Lees verder

Merel Borgesius & Monique Schoorl, Aangepast lesmateriaal voor VCA (Veiligheid, gezondheid, milieu- Checklist Aannemers examen)

Veel anderstalige cursisten hebben moeite met het halen van het VCA-examen, een soort veiligheidsdiploma, zo constateerde Fiolet Taaltrainingen. Fiolet zorgde voor – qua taalniveau – aangepast lesmateriaal en examen (A2). In gesprek met Les geeft Monique Schoorl, directeur van Fiolet Taaltrainingen, toelichting.

Lees verder

Annelies Coupe & Ellen Simon, Nederlands leren tijdens een pandemie. Over motivatie bij afstandsleren in NT2

NT2-docenten schakelen in coronatijd tussen klaslessen en afstandslessen. Hoe voelen cursisten zich bij afstandsleren? De auteurs interviewden een aantal NT2-cursisten in Vlaanderen. Wat kunnen we uit hun ervaringen leren?

Lees verder

Eeke Riegen, Gemeente zegt ik Nederlands leren. Herkenbare ervaringen van een NT2-docent in Rotterdam. Bespreking

De situaties die Said el Haji beschrijft in zijn boek Gemeente zegt ik Nederlands geven een mooi inkijkje in het NT2-docentschap tegen de achtergrond van Rotterdam. Ze zijn ontroerend en geestig; soms geven ze ook te denken.

Lees verder

Henk Noorland, Muziek maken in de les, Aanstekelijke Vlaamse liedjes in de taalles. Bespreking

Muziek maken in de les is de titel van een nieuw NT2-Cahier van de hand van Dirk Eggermont. Doel van het Cahier is met liedjes en riedels de onder meer de uitspraak en intonatie van (Alfa) NT2-cursisten verbeteren en alledaags taalgebruik, sociale routines in te slijpen.

Lees verder

Onno ter Haar, De nieuwe inburgering. Twee handige documenten

In de nieuwe inburgeringswet in Nederland (ingang juli 2021) krijgen gemeenten een centrale rol. Ter voorbereiding verschenen een aantal rapportages, waaronder de Handreiking Leerroutes, Implementatie nieuwe Wet inburgering en Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (beide Divosa, 2020). In hoeverre zijn ze voor taalaanbieders en docenten interessant?

Lees verder
Laatste nieuws
Wet inburgering opnieuw uitgesteld
19 november 2020

De nieuwe Wet inburgering wordt opnieuw uitgesteld. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vindt het nu onverantwoord om het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 inwerking te laten treden. Hij koerst nu op 1 januari 2022, maar houdt een slag om de arm.
Voor meer informatie klik hier.

Lees verder
‘Nederlanderschap is voor een grote groep straks onmogelijk’
12 november 2020

Het kabinet wil volgend jaar in de nieuwe inburgering de taaleis voor vluchtelingen verhogen. Dat zorgt ervoor dat een grote groep vluchtelingen nooit Nederlander zal kunnen worden en een Nederlands paspoort zal krijgen, vreest Vluchtelingenwerk.
Zie: artikel in Trouw

 

Lees verder
100.000 inschrijvingen minder in het Vlaamse volwassenenonderwijs door coronacrisis
24 november 2020

De coronacrisis heeft een grote impact op het volwassenonderwijs.
De daling is het grootst bij de Centra voor Basiseducatie (-39%), waar
laaggeschoolden hun basisvaardigheden kunnen versterken op vlak van taal, rekenen, ICT of maatschappelijke oriëntatie.
Lees hier meer.

Beluister ook het korte interview met Joke Drijkoningen hierover.

 

Lees verder
Taalcoaching in de inburgering? Dat kan zo!
19 november 2020

In november lanceerde Het Begint met Taal een aantal handreikingen, onder andere voor taalscholen, over hoe je taalcoaching in de inburgering slim kunt organiseren. Taalcoaching speelt een belangrijke rol in de nieuwe inburgering.

Lees verder
Streefniveau B1: hoe gaan we dat doen? Oproep BVNT2 en ITTA
19 oktober 2020

In de nieuwe inburgeringswet wordt het streefniveau B1. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
De Werkgroep Inburgering van de BVNT2 en ITTA UvA gaan zes bijeenkomsten organiseren waarin een enthousiast, gevarieerd en deskundig gezelschap met elkaar bespreekt wat de succesfactoren en hoe dat er in de praktijk uitziet.

 

 

Lees verder
Laaggeletterde nieuwkomers in Vlaanderen. Onderzoek
19 oktober 2020

Taal- en geletterdheidstrajecten leiden niet altijd tot duurzame en succesvolle participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven bundelde de krachten met het HIVA, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, om vanuit een interdisciplinaire bril nieuwe onderzoeksgebaseerde impulsen te kunnen geven aan het huidige beleid:

Laaggeletterdheid bij nieuwkomers in de Belgische asielopvang: een verkennende analyse en
Lerend netwerk als sleutel voor een betere arbeidsmarktintegratie van niet-gealfabetiseerde anderstaligen (te verschijnen in oktober 2020)

Lees verder
Korte opleiding Alfabetisering & Z-route. VU-NT2
1 oktober 2020

Geef je NT2-les aan cursisten die niet of nauwelijks naar school zijn geweest? 
En wil je weten hoe je daar in je lessen op kunt aansluiten en hoe je je onderwijs afstemt op de uitgangspunten van de nieuwe Z-route? 

VU-NT2 Nederlands als Tweede Taal biedt een korte opleiding Alfabetisering & Z-route aan. 

Lees verder
Nieuwsbrief netwerk NT1-docenten
24 september 2020

Bent u werkzaam als NT1-docent?
Meldt u dan aan voor de NT1-docenten-nieuwsbrief, vóór en dóór docenten NT1.
Voorgaande edities bekijken en aanmelden voor de nieuwsbrief kan via 
http://www.nt1-docenten.nl.

Het netwerk organiseert 20 januari 2021 een conferentie in Woerden.

 

 

Lees verder

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 215

Advertentie
Column

Spelenderwijs, aflevering 2: Mini Travel Katupri.

In de column Spelender- wijs bespreken Sandy Posthumus Meyjes en Ellis Delken elke twee maanden een spel dat je in de taalles kunt inzetten. Deze keer laten ze het kaartspel Mini Travel Katupri zien.

Lees verder

Doorgestroomd. 'Ik was lui.'

Monique Mulder

Hij is even terug op de ISK.
Gehuld in een halflange donkere mantel met daaronder een netjes gestreken bloesje oogt hij als een succesvolle zakenman.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.