Nieuws

Nomineer voor de Lestrofee
13 maart 2022
https://www.lescongres.org/index.htmlNomineer het meest innovatieve NT2 -project van de afgelopen vijf jaar uit Vlaanderen of Nederland voor de Lestrofee.
De Lestrofee wordt uitgereikt op het Lescongres dat wordt gehouden op 8 oktober 2022 ter ere van het veertig jarig bestaan van Tijdschrift Les.
Meer informatie is te vinden op de site van het Lescongres.  
Lees verder
Studiedag BVNT2 over coachen op 18 maart
9 februari 2022

Online Studiedag van de BVNT2 op 18 maart van 12.00uur tot 17.30uur

Het centrale thema is Coachen. Hoe coach je jouw cursisten naar een nog beter resultaat, bijvoorbeeld in de taalles, op de participatieplek of de werkvloer? We hebben daarnaast veel interessante workshops in de line-up. Meer informatie kunt u vinden op de website van de BVNT2.

Lees verder
Een podcast van de Taalunie: De taalcompetente leraar
19 december 2021

Elke leraar doet dagelijks een beroep op taal. Dat lukt het beste wanneer de leraar ook een taalcompetente leraar is. Maar wat maakt een leraar taalcompetent? En op welke kennis, vaardigheden en attitudes kan een taalcompetente leraar een beroep doen? Je ontdekt het in de podcast 'De taalcompetente leraar' van Taalunie.

Lees verder
Twee nieuwe NT2lesbrieven van ThiemeMeulenhoff
19 december 2021

Twee nieuwe lesbrieven van ThiemeMeulenhoff

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff maakt af en toe gratis lesbrievenvoor NT2 docenten. Onlangs zijn er twee bijgekomen: buitenschools spreken & werken met woorden. Zie hier voor meer informatie.

 

Lees verder
Ondersteuningsaanbod NT2020 voor NT2 professionals
19 december 2021

Dit jaar biedt NT2020 een ondersteuningsaanbod voor de NT2 professionals. NT2020 wordt via de vier Vlaams pedagogische begeleidingsdiensten aangeboden en is er voor iedere NT2-professional van elk net!

Info en data voor geplande bijeenkomsten vind je via deze link.  Deelname aan de lerende netwerken is gratis. Vooraf (online) inschrijven is nodig en doe je best ruim vooraf want het aantal plaatsen is beperkt. 

Vanaf dit schooljaar organiseert NT2020 samen met de VDAB ook werkgroepen en lerende netwerken voor leerkrachten die voortrajecten NT2 aanbieden met een VDAB-pakket (Sector 2 en Verkoopstalent). De betrokken centra worden hiervoor rechtstreeks gecontacteerd en data worden zoveel mogelijk in onderling overleg met de deelnemers bepaald.

Organiseer je zelf een vorming die openstaat voor collega’s NT2 uit andere centra, dan maken wij jouw aanbod graag bekend via de kalender op onze website. Jouw aanbod kan je via deze link communiceren. 

De projectgroep NT2020 bestaat uit: Sarah Bossaert (GO!), Lies Declerck (Katholiek Onderwijs Vlaanderen), Els Willems (POV),  Elisabeth Serreyn (OVSG)

 

Lees verder
Onderzoek: monitor uitstroom ISK-leerlingen Taalcentrum in Amersfoort
19 december 2021

De gemeente Amersfoort en het Taalcentrum Amersfoort hebben de schoolloopbanen van oud ISK-leerlingen in kaart laten brengen door KBA uit Nijmegen.

Het onderzoek geeft interessante, nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor ISK-scholen en regionale partijen om tot gezamenlijke routes, begeleiding en ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep te komen. Maar lezen of het rapport downladen kan hier

 

Lees verder
Nieuwe e-learning van KIS: vrouwelijke nieuwkomers begeleiden op weg naar werk
19 december 2021

Nieuwe e-learning van KIS: vrouwelijke nieuwkomers begeleiden op weg naar werk. Een instrument voor alle gemeenten

Volgens onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) richten gemeenten zich bij de arbeidstoeleiding van statushouders onbewust vooral op mannen en krijgen vrouwen niet de begeleiding die ze juist zo hard nodig hebben. De nieuwe e-learning module ‘Vrouwelijke nieuwkomers begeleiden op weg naar werk’ helpt uitvoerend professionals bij gemeenten om vanuit een meer gendersensitieve blik verder te kijken dan hun eigen, soms stereotiepe aannames.

 

Lees verder
Maak er geen punt van! - Feedback geven op schrijfproducten- Een boek voor docenten.
19 december 2021

Feedback is een zeer effectief middel om leerlingen en studenten beter te leren schrijven. Maar wanneer in het schrijfproces geef je feedback, waar geef je feedback op en hoe formuleer je je feedback? In het boek Maak er geen punt van! bespreken de auteurs deze kwesties en bieden ze docenten van alle onderwijsniveaus houvast bij het geven van effectieve feedback op schrijfproducten.

Het boek beschrijft hoe docenten het proces van feedback geven kunnen inrichten. Ook geeft het boek suggesties voor werkvormen voor het inzetten van peerfeedback. Behalve theorie bevat het boek een concreet stappenplan waarvan het gebruik met behulp van voorbeeldteksten op verschillende onderwijsniveaus wordt toegelicht.

Doelgroep

Dit boek is geschreven voor docenten van po tot wo, lerarenopleiders, docenten in opleiding, taaldocenten en vakdocenten die schrijfproducten van leerlingen en studenten beoordelen.

Feedback geven op schrijven. Maak er geen punt van!

Uitgeverij Coutinho

132 pagina's

€ 22,95

 

Lees verder
Evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen voor het po, v(s)o, so en mbo.
19 december 2021

Het ministerie van OCW is gestart met de evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen voor het po, v(s)o, so en mbo. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ResearchNed en het Expertisecentrum Nederlands. Doel van deze evaluatie is om na te gaan in hoeverre de doelstellingen beoogd met de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (die in 2010 is ingevoerd) behaald zijn.

 

Lees verder
Nieuwe Wet Inburgering heeft grote gevolgen voor de schoolloopbaan van ISK-leerlingen
19 december 2021

De nieuwe Nederlandse Wet Inburgering die op 1 januari 2022 in gaat heeft grote gevolgen voor de schoolloopbaan van ISK-leerlingen die inburgeringsplichtig worden. Ook de doorstroom via/naar Entree loopt gevaar. LOWAN vraagt hier dringend aandacht voor.

Meer informatie over de verandering ISK na 1 januari 2022 kunt u lezen in deze brief van het ministerie van SZW.

 

Lees verder

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 221

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
De bakker op de hoek

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.