Nieuws

Onderzoek: monitor uitstroom ISK-leerlingen Taalcentrum in Amersfoort
19 december 2021

De gemeente Amersfoort en het Taalcentrum Amersfoort hebben de schoolloopbanen van oud ISK-leerlingen in kaart laten brengen door KBA uit Nijmegen.

Het onderzoek geeft interessante, nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor ISK-scholen en regionale partijen om tot gezamenlijke routes, begeleiding en ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep te komen. Maar lezen of het rapport downladen kan hier

 

Lees verder
Nieuwe e-learning van KIS: vrouwelijke nieuwkomers begeleiden op weg naar werk
19 december 2021

Nieuwe e-learning van KIS: vrouwelijke nieuwkomers begeleiden op weg naar werk. Een instrument voor alle gemeenten

Volgens onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) richten gemeenten zich bij de arbeidstoeleiding van statushouders onbewust vooral op mannen en krijgen vrouwen niet de begeleiding die ze juist zo hard nodig hebben. De nieuwe e-learning module ‘Vrouwelijke nieuwkomers begeleiden op weg naar werk’ helpt uitvoerend professionals bij gemeenten om vanuit een meer gendersensitieve blik verder te kijken dan hun eigen, soms stereotiepe aannames.

 

Lees verder
Maak er geen punt van! - Feedback geven op schrijfproducten- Een boek voor docenten.
19 december 2021

Feedback is een zeer effectief middel om leerlingen en studenten beter te leren schrijven. Maar wanneer in het schrijfproces geef je feedback, waar geef je feedback op en hoe formuleer je je feedback? In het boek Maak er geen punt van! bespreken de auteurs deze kwesties en bieden ze docenten van alle onderwijsniveaus houvast bij het geven van effectieve feedback op schrijfproducten.

Het boek beschrijft hoe docenten het proces van feedback geven kunnen inrichten. Ook geeft het boek suggesties voor werkvormen voor het inzetten van peerfeedback. Behalve theorie bevat het boek een concreet stappenplan waarvan het gebruik met behulp van voorbeeldteksten op verschillende onderwijsniveaus wordt toegelicht.

Doelgroep

Dit boek is geschreven voor docenten van po tot wo, lerarenopleiders, docenten in opleiding, taaldocenten en vakdocenten die schrijfproducten van leerlingen en studenten beoordelen.

Feedback geven op schrijven. Maak er geen punt van!

Uitgeverij Coutinho

132 pagina's

€ 22,95

 

Lees verder
Evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen voor het po, v(s)o, so en mbo.
19 december 2021

Het ministerie van OCW is gestart met de evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen voor het po, v(s)o, so en mbo. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ResearchNed en het Expertisecentrum Nederlands. Doel van deze evaluatie is om na te gaan in hoeverre de doelstellingen beoogd met de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen (die in 2010 is ingevoerd) behaald zijn.

 

Lees verder
Nieuwe Wet Inburgering heeft grote gevolgen voor de schoolloopbaan van ISK-leerlingen
19 december 2021

De nieuwe Nederlandse Wet Inburgering die op 1 januari 2022 in gaat heeft grote gevolgen voor de schoolloopbaan van ISK-leerlingen die inburgeringsplichtig worden. Ook de doorstroom via/naar Entree loopt gevaar. LOWAN vraagt hier dringend aandacht voor.

Meer informatie over de verandering ISK na 1 januari 2022 kunt u lezen in deze brief van het ministerie van SZW.

 

Lees verder
Loopbaan na de ISK: jongeren vertellen
19 december 2021

In de LOWAN-serie ‘Na de ISK’ vertellen jongeren over hun loopbaan na de ISK: welk pad hebben zij bewandeld en welke uitdagingen kwamen ze daarbij tegen? In aflevering 4 vertelt Aziz uit Syrië over zijn route van de ISK naar de HKU.

 

 

 

Lees verder
Begeleiden van zelfsturing en samenwerking - Actief leren in vo en mbo
19 december 2021

Om actief te leren is het van belang dat leerlingen zichzelf kunnen sturen en kunnen samenwerken. Van docenten wordt verwacht dat zij een leeromgeving creëren die actief leren bevordert en dat zij leerlingen de vaardigheden bijbrengen voor zelfsturing en samenwerking. Belangrijk daarbij is dat docenten op de juiste manier de juiste feedback geven. 

Het boek behandelt de leertheoretische en maatschappelijke achtergronden van actief leren, biedt inzicht in de bedoelingen van actief leren en geeft handreikingen voor het begeleiden ervan. Casussen van klassensituaties verbinden de theorie met de dagelijkse praktijk. 

Doelgroep

Het boek Begeleiden van zelfsturing en samenwerking is geschreven voor (aankomende) docenten in het vo en mbo die willen leren om hun leerlingen beter te begeleiden tijdens actief leren.

Auteurs: Linda van den Bergh, Anje Ros, Quinta Kools, Hanneke de Laat en Petra Poelmans (allen werkzaam bij Fontys Opleidingscentrum).

 

Begeleiden van zelfsturing en samenwerking. Actief leren in het vo en mbo

Uitgeverij Coutinho

206 pagina's

€ 26,95

Lees verder
INTT ontwikkelt Online verdiepingsmodule ‘Feedback op schrijfproducten’
19 december 2021

In opdracht van de Taalunie ontwikkelt het INTT een aantal verdiepingsmodules voor docenten Nederlands als Vreemde Taal. Zoals wellicht bekend, ondersteunt de Taalunie alle NVT docenten die wereldwijd in circa 40 landen werkzaam zijn en aldaar de Nederlandse taal onderwijzen.

Naast de drie reeds bestaande basismodules voor deze doelgroep, ontwikkeld door CTO in Leuven, wordt het aanbod flink uitgebreid met verschillende nascholingsmodules die afzonderlijk van elkaar zijn te volgen. Zowel CTO als het INTT breiden het aanbod uit.

In december verschijnt Feedback op schrijfproducten in de leeromgeving van de Taalunie, een praktische module met tips & tools en voorbeelden van wat te doen met een tekst van een cursist. Begin volgend jaar volgen Online onderwijs en twee modules over Spreken.

 

Lees verder
Winnaars videowedstrijd 'Hoe oefen jij je Nederlands?' bekend!
15 november 2021

De winnaars van de videowedstrijd 'Hoe oefen jij je Nederlands?' zijn bekend! 

Proficiat aan klasgroep 3.1 van CVO Lethas Brussel, de Brugse Spraakmakers uit Stad Brugge en buddywerking De Brugwacht uit Gemeente Wetteren!

Alle inspirerende inzendingen kun je bekijken via het YouTubekanaal van Nederlands oefenen (playlist: ‘Hoe oefen jij Nederlands?’).

 

Lees verder
Oproep: denk mee over nieuws in makkelijke taal
15 november 2021

Nieuws in makkelijke taal

De NOS heeft samen met de stichting Lezen en Schrijven een nieuwsformat ontwikkeld: het NOS Nieuws van de Week: drie onderwerpen in makkelijke taal. Dit is een journaal voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal (NT1’ers en NT2’ers), waarin drie nieuwsonderwerpen van die week aan bod komen.

De NOS zoekt contact met taal-docenten die mee willen doen met dit project en feedback willen geven.

https://www.lezenenschrijven.nl/nosnieuwsvandeweekhttps://www.lezenenschrijven.nl/nosnieuwsvandeweek

Lees verder

Springen in Rotterdam! Lescongres op 8 oktober

 

Les bestaat veertig jaar. Dat wordt gevierd met een congres onder het motto de Sprong.

Iedere vijf jaar ontmoeten (nieuwe) lezers, redactieleden en vrienden van Les elkaar op een congres. Ook dit jaar weer! Zaterdag 8 oktober is het zover! Zorg dat je erbij bent.

 

Programma

Je kunt genieten van:

 • lezing van Mariet Schieprs, directeur Centrum van Taal en Onderwijs, Leuven
 • drie workshoprondes van ieder een uur, met Vlaamse en Nederlandse workshops
 • de uitreiking van de Lestrofee
 • de aftrap voor de Schrijfprijs NT2 2022-2023
 • momenten om nieuwe collega’s te leren kennen en ervaringen uit te wisselen
 • een uitgebreide informatiemarkt met presentatie van de nieuwste materialen
 • een heerlijke lunch, frisse tussendoortjes en een borrel na afloop een spetterende culturele afsluiting door Lennaert Maes

Plaats:            Postillon Convention Centre –
                      Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam

Datum:            zaterdag 8 oktober 2022

Tijd:                 10.00 tot 17.30 uur - inloop vanaf 09.30

Prijs:                € 130,-

 

Inschrijving:     www.lescongres.org 

flyer: klik hier

 

Verschijning LES 224:

Verwacht eind december 2022

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 223

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.     In volle zinnen
Fort Europa

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze meestal ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.