Lescongres 2017.

Het Lescongres 2017 zit erop


470 enthousiaste bezoekers  waren op zaterdag 7 oktober 2017 bij elkaar in het gastvrije Mundus College in Amsterdam-West om het 35-jarig bestaan van het tijdschrift Les te vieren.

En het was een feest!

Met een inspirerende toespraak van Jan ten Thije over Interculturele communicatie, bijna 60 leerzame en inspirerende workshops en een informatieve uitgeversmarkt. Met verschillende workshops over creatief schrijven werd de aftrap gegeven voor de Schrijfprijs Nt2 2017-2018.
Tijdens de lunchpauze werd een documentaire vertoond met lesfragmenten waarin feedback centraal staat. En voorafgaand aan het middagprogramma was er een geanimeerde theatervoorstelling. 

Collega's van nu en vroeger hebben elkaar op het congres weer eens uitgebreid gesproken. Kortom, het was echt een dag voor en door docenten.


We feliciteren de winnaar van de Les-trofee 2017 voor het meest vernieuwende project van de afgelopen vijf jaar:
het project MOOC van de Rijksuniversiteit Groningen .

Het motto van de dag: Les is méér, verbinding en inspiratie is ruimschoots waargemaakt.

Alle bezoekers, de spreker, workshopgevers en medewerkers:Heel erg bedankt! Tot over 5 jaar!

 

Lestrofee

Op het congres is traditiegetrouw weer de vijfjaarlijkse Les-trofee uitgereikt, een object van glas, ontworpen door Susan Hammond.

De trofee werd uitgereikt aan het project dat volgens de beoordeling van u en van een onafhankelijke jury de laatste vijf jaar het meest vernieuwend is geweest voor het onderwijs in Nederlands als tweede taal.

Als winnaar van de trofee werd gekozen:

 

MOOC (massive open online course)
Rijksuniversiteit Groningen, Talencentrum
Cursisten over de hele wereld maken in de cursus kennis met de Nederlandser taal en cultuur en leren in drie weken de basisbe-ginselen van het Nederlands. De cursus is gratis en niet gebonden aan tijd en plaats. Ze biedt de moge- lijkheid tot digitale interactie tussen de studenten en docenten. Het was de eerste intro-ductiecursus in een vreemde taal die vanaf nul tot A1 werd aangeboden via het platform Futurelearn. Er hebben tot nu toe al meer dan 130.000 deelnemers aan meegedaan. Vluchtelingen en andere buiten- landers in Nederland kunnen op deze manier al kennis maken met het Nederlands en internationale studenten die naar Nederland komen kunnen zich alvast een beetje voorbereiden.

 

 

 

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Advertentie
Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.