Lescongres 2023

Hoogstaand aanbod en voor ieder wat wils                 

Een impressie van het Lescongres

Inleiding

Nederland-België: 292-68. Het kon de einduitslag van een knotsgekke basketbalwedstrijd zijn. Maar dat was het niet. In deze derby der lage landen vonden Vlamingen en Nederlanders elkaar in hun liefde voor Nederlands als tweede taal.

Die gedeelde passie maakte van het Lescongres op 8 oktober 2022 een schot in de roos!

Na een dag vol prijsuitreikingen en tombola’s, boeiende sessies, lekker eten en leerrijke uitwisselingen waren de meningen haast unaniem: het aanbod op het congres was hoogstaand, en bood voor ieder wat wils.

Voor denkers en doeners, voor beschouwende dromers en snelle beslissers. Een impressie van Ludwig Willaert, bestuurslid van de Stichting Les.

 

In meer dan veertig sessies raakten de deelnemers geïnspireerd door nieuwe inzichten, praktijken en materialen. De inhouden van de sessies speelden vlot in op actuele leernoden en -behoeften van cursisten én docenten. Niet alleen digitale competenties en lees- en schrijfvaardigheden stonden centraal, maar ook onder meer leerplezier, spreekdurf, (taal)beleid en buitenschools leren.

 

Samenspel

Bijzonder was ook dat het een congres was van, voor en door NT2-professionals. Nu eens geen scheiding tussen degenen die zeggen hoe het moet en degenen die luisteren: in veel workshops werd de inhoud gezamenlijk vormgegeven, of dat nu ging over het samen onderzoeken van de praktijk of creatief iets maken of uitspelen.

De ideeën van de deelnemers gingen een rijke verbinding aan met die van de workshopgevers.

Een bijzonder voorbeeld van dat samenspel was het ontwerpen van Het Grote Lesspel. Bij welk ander congres worden de deelnemers al van tevoren geactiveerd door een opdracht? In dit geval: ontwerp vragen voor een spel dat in alle klassen en op elk NT2-niveau gespeeld kan worden. Ellis Delken en Sandy Posthumus Meyjes en grafisch ontwerpster  Francoise Nick maakten er een smaakvol en leerzaam geheel van.

 

In de inspirerende keynote van Mariet Schiepers, directeur van het Centrum Taal en Onderwijs, Samen hoge sprongen maken, werd duidelijk dat voor een toekomstgericht NT2-onderwijs een vruchtbare samenwerking tussen het formeel, non-formeel en informeel onderwijs cruciaal is. Alleen zo kunnen er voldoende oefenkansen geboden worden voor NT2-leerders en is er aandacht voor kwetsbare groepen. Volgens Schiepers is er een beweging naar elkaar toe: het formele wordt informeler en het non-formele en informele worden formeler. Haar zeven didactische principes voor taalkrachtig (NT2-)onderwijs zorgden voor een stevig fundament onder het congres en boden alvast een voorproefje op de toekomst.

 

Lestrofee en canon

Het traject BasisEducatie na OKAN (BENO) ging met de Lestrofee lopen, maar ook de andere genomineerden reikten de deelnemers veel inspiratie aan. Buiten de lijnen kleuren en durven vernieuwen: dat leek de rode draad doorheen alle nominaties.

In enkele sessies gaf de wifi het soms op, maar niks menselijks is ons vreemd.

Iedereen die de eer heeft om NT2 te mogen geven aan anderstaligen weet hoe luguber perfectie is.

 

Muzikanten en vertellers Lennaert Maes en Andrei Bonski leerden ons zingen in het ‘NTtwees’ en toonden dat een canon ook gewoon heel leuk kan zijn.

Andrei, een van de muzikanten, zocht tussen de talrijk aanwezige ‘juffen’ in de zaal naar een vrouw, maar zal toch blij moeten zijn met zijn eeuwige juf Loet.

De deelnemers en organisatoren zullen die zonnige zaterdag in Rotterdam niet snel vergeten. Aan hen die erbij waren: bedankt! Voor wie er niet bij was: tot over vijf jaar!

 

Ludwig Willaert

Namens het bestuur van Stichting Les

 

Noten

1.Het Grote Lesspel werd gratis uitgereikt aan de deelnemers van het congres, maar is ook te koop voor € 14,50 + portokosten. Bestellen? Stuur een mail naar redactie@tijdschriftles.nl.

2.Zie: Schiepers, M. (2022). Samen hoge sprongen maken: Zeven didactische principes voor taalkrachtig (NT2-)onderwijs. Les 223, 40, 4-8.

3.Zie: Verhaar, M. (2022). BENO: Genomineerd voor de Lestrofee 2022. Les 223, 40, 34-35.

 

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 229

Column

In zinnen. Volle zinnen. Poëzie in de NT2 klas

In zinnen. Volle zinnen. Poëzie in de NT2 klas
Jampa

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Ik wil advocaat worden

Waarom ze niet naar de havo mag? Het is de vraag van een meisje uit Afghanistan op de ISK. Haar neef mocht wel naar de havo. Waarom zij niet? Ze heeft nog niet het juiste taalniveau en zal via mbo 2 haar weg moeten vinden. Ondertussen werkt ze hard aan het leren van de taal en heeft ze altijd een boekje bij zich waarin ze moeilijke woorden opschrijft.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.