Hoe kun je je vakmanschap/vakvrouwschap blijven ontwikkelen als NT2-docent? Hoe werkt een vakkundig docent aan de eigen deskundigheid, gekoppeld aan de competenties zoals omschreven in het Competentieprofiel docent Nederlands als tweede taal. Dit alles ook in relatie tot allerlei ontwikkelingen binnen het NT2-vakgebied en de verschillende doelgroepen va het NT2-onderwijs.

 

Oproep presentatievoorstellen
De werkgroep Conferenties hoopt, dat het weer een inspirerend en leerzaam programma wordt voor veel NT2-docenten. Hierbij roepen we presentatoren op om via het bijgevoegde forumlier een voorstel voor een bijdrage aan het programma in te dienen via secretariaat@bvnt2.org. Op het formulier vindt u meer informatie over het thema en over de programmaonderdelen. U kunt tot eind januari 2019 een voorstel indienen. De werkgroep beoordeelt uiterlijk eind februari 2019 de ingediende voorstellen op bruikbaarheid.