Interculturele competenties – verbaal en non-verbaal
NT2-cursisten brengen hun eigen culturele achtergrond en communicatiestijl mee naar de les. Zij gaan bijvoorbeeld anders om met emoties, of geven een andere betekenis aan woorden en gebaren dan wij gewend zijn. Dat vraagt vaak om aanpassing van uw communicatiestijl, of een andere vorm van feedback. Wilt u uw verbale en non-verbale interculturele competenties versterken? In deze webinar krijgt u inzicht in een aantal culturele verschillen en de manier om daar effectief en respectvol mee om te gaan. Door opdrachten te doen reflecteert u op uw eigen aanpak. 

Hoe werkt het? 
Een webinar is een ‘live uitzending’ van een uur die u kunt volgen via internet. U heeft geen speciale software nodig. Als u zich heeft ingeschreven, krijgt u van tevoren via de mail een link toegestuurd. Wanneer u hierop klikt start de webinar vanzelf. Aan de hand van een PowerPointpresentatie vertelt de trainer van VU-NT2 over het betreffende onderwerp. De webinar is interactief: u kunt tijdens de uitzending vragen stellen via een chat en meedoen aan een poll.

Informatie en inschrijven 
Wilt u deelnemen aan dit webinar? De kosten bedragen 25 euro. U kunt zich direct aanmelden via het online inschrijfformulier of kijk eerst op de website voor meer informatie: Webinar NT2-docenten.