Agenda

28/09 STOP met een drankje! Haarlem

Artikelen uit vaktijdschriften gaan pas echt leven als je er met elkaar over praat en je wordt uitgedaagd je inzichten en meningen goed te verwoorden.

Met dat motto organiseren Vita en Anja van Taalbureau Olijhoek & Valk http://www.olijhoek-valk.nl/ op maandag 28 september in Haarlem een ontspannende avond met een drankje en wat lekkers, en gelegenheid om artikelen met geïnteresseerde vakgenoten te bespreken. En om met nieuwe inspiratie weer aan het werk te gaan!

 

Lees verder
25/09 Lezen in het mbo: probleem of uitdaging? Amersfoort

Driemaal per jaar is er een studiedag voor iedereen die zich met taal bezighoudt in het mbo. De komende studiedag op 25 september 2015 staat in het teken van Lezen in het mbo: wat is effectieve leesdidactiek, wat kunnen we leren uit de praktijk, en hoe bevorder je de leesmotivatie van studenten in het mbo?

Lees verder
16/09 Sixth International Conference on Task-Based Language Teaching. (TBLT 2015). Leuven

Van 16 september tot 18 september vindt in Leuven de 6e Internationale Conferentie voor Task-Based Language Teaching plaats. Task-Based Language Teaching staat voor het leren van een taal aan de hand van reële taken, taken die de de leerder ook echt in zijn/haar maatschappelijk leven moet uitvoeren. 
Thema van de conferentie is: Tasks for real.

Voor meer informatie zie de site

Lees verder
11/09 Studiemiddag over inburgering. BVNt2. Utrecht

Er leven nog veel vragen over inburgering in 2015. Daarom organiseert de BVNT2 in samenwerking met bureau ICE en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 11 september een studiemiddag over inburgering.

 

Lees verder
07/09 Week van de alfabetisering maandag 7 t/m zondag 13 september 2015

Tijdens de jaarlijkse Week van de Alfabetisering in september zijn er zoals vanouds elke dag activiteiten georganiseerd die de aandacht te vestigen op het belang van geletterdheid.

Dit is een van de manieren om mensen bewust te maken van het probleem van laaggeletterdheid. Hierdoor worden zij alerter op taalproblemen in hun eigen omgeving en weten ze dat ze iemand kunnen doorverwijzen naar een taalcursus in de buurt.

 

Lees verder
24/06 Training Uitspraak in de les

 

Nt2 auteur en taaltrainer Vita Olijhoek zal op woensdag 24 juni een training Uitspraak in de les verzorgen. Tijdens deze training, gebaseerd op het boek Uitspraaktrainer in de leswordt aandacht besteed aan alle aspecten van uitspraak: 

- Klanken
- Woordaccent
- Intonatie & zinsaccent
- Verbonden spraak


Lees verder
19/06 Ministeries organiseren kick-off bijeenkomst Tel mee met taal.

Met het nieuwe actieprogramma Tel mee met Taal willen de departementen OCW, VWS en SZW gezamenlijk tegengaan dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan.

Op vrijdag 19 juni organiseert het programmateam Tel mee met Taal een kick-off bijeenkomst

Lees verder
22/05 Mbo Taalacademie: Studiedag Toegevoegde waarde van digitale media.

Hoe verandert de manier waarop we leren door alle technologische ontwikkelingen? En hoe kunnen mbo's inspelen op deze ontwikkelingen?

Welke vormen van begeleid, zelfstandig en impliciet leren kunnen het best via ICT en digitale leermiddelen worden georganiseerd?

De Mbo Taalacademie neemt u mee op een zoektocht naar de toegevoegde waarde van digitale tools voor de les Nederlands in het mbo. 

Lees verder
21/05 Workshop Verstaanbaarheid. Groningen

Op 21 mei organiseert Uitgeverij Boom in Groningen een open workshop over verstaanbaarheid. De workshop wordt verzorgd door de  Boom Nt2 auteurs Margreet Verboog en Lieske Adèr. In de workshop worden ook de SpreekBeter-apps verder toegelicht. De workshop duurt twee uur, van 10.00 tot 12.00 uur, inclusief een pauze.

 

Lees verder
19/05 Taalbureau Olijhoek & Valk: STOP met een drankje. Haarlem

Taalbureau Olijhoek & Valk is met een nieuw initiatief gestart: STOP met een drankje, een ontspannende intervisieavond met een hapje en een drankje en gelegenheid om drie artikelen met geïnteresseerde vakgenoten te bespreken.

De tweede bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 19 mei in Haarlem.

 

 

Lees verder
30/04 Workshops Verstaanbaarheid. Amsterdam en Groningen

Uitgeverij Boom organiseert twee keer een open workshop over verstaanbaarheid: 30 april in Amsterdam en 21 mei in Groningen. De workshops worden verzorgd door de Boom Nt2 auteurs Margreet Verboog en Lieske Adèr. In de workshop worden ook de SpreekBeter-apps verder toegelicht. De workshop duurt twee uur, van 10.00 tot 12.00 uur, inclusief een pauze.

 

 

Lees verder
24/04 Masterclasses VU-NT2. Amsterdam

Wil je je blijven ontwikkelen als taaldocent? Geef je lespraktijk een nieuwe impuls met het masterclassprogramma van VU-NT2. De Vrije Universiteit Amsterdam heeft gerenommeerde masterclasses voor docenten en professionals. Kom inspiratie opdoen, je deskundigheid vergroten en ervaringen uitwisselen met vakgenoten!

 

 

Lees verder
09/04 Meezingavonden Nedles. Amsterdam

In Amsterdam wordt nog steeds gezongen. Annelies Braams van NedLes organiseert meezingavonden die in de eerste plaats bedoeld zijn voor mensen van wie Nederlands niet de moedertaal is. Maar: ook Nederlanders zijn welkom!

De data voor de komende sing alongs zijn: 9 april, 7 mei en 11 juni van 20.00 - 22.00 uur, in Cafe De Jonghe Dominus, Nieuwezijds Kolk 11, 1012 PV Amsterdam.

 

Lees verder
18/03 Taalbureau Olijhoek & Valk: STOP met een drankje

Taalbureau Olijhoek & Valk start met een nieuw initiatief: STOP met een drankje, een ontspannende intervisieavond met een hapje en een drankje en gelegenheid om drie artikelen met geïnteresseerde vakgenoten te bespreken.

 

Lees verder
11/03 Trainingen Standaarden en Eindtermen Volwasseneneducatie. Utrecht

In de nieuwe Wet Educatie en Beroepsonderwijs zijn de Standaarden en Eindtermen VE nog steeds opgenomen als kader voor de toegestane opleidingen en cursussen Nederlands en rekenen met digitale vaardigheden daarbij inbegrepen.

Op woensdag 11 maart 2015 zijn in Utrecht trainingen Standaarden en Eindtermen VE, georganiseerd door Steunpunt  Taal en Rekenen BE.

 

Lees verder
06/03 Juniorendag Anela

 

Vrijdag 6 maart 2015 vindt er weer een Juniorendag van de Anéla (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap) plaats. Studenten, net afgestudeerden en promovendi kunnen op de Juniorendag hun scriptie- of promotieonderzoek op het gebied van toegepaste taalkunde (taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing of communicatie) in een informele sfeer presenteren tijdens een lezing of een posterpresentatie. Traditiegetrouw zal tijdens deze dag de VIOT/Anéla scriptieprijs worden uitgereikt aan de beste scriptie van het vorige academisch jaar (2013-2014), welke geschreven is op het gebied van taal­beheersing, taalverwerving, taalonder­wijs of taalgebruik.
Plaats: Radboud Univers­iteit in Nijmegen.
Voor meer informatie over de Juniorendag: www.anela.nl/activiteiten/juniorendag

Lees verder
30/01 Good Practice Day Talen

Op vrijdag 30 januari 2015 organiseert de Sectie Nascholing Talen van het ICLON voor de vijftiende keer een Good Practice Day Talen. De nascholingsdag is bestemd voor docenten Nederlands, Chinees, Duits, Engels, Frans en Spaans.

 

Lees verder
27/01 Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) 2015

Een bomvolle Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) is van dinsdag 27 tot en met zaterdag 31 januari 2015 te bezoeken in de Jaarbeurs te Utrecht. 

 

Openingstijden en meer info 
De Nationale Onderwijs Tentoonstelling is van dinsdag 27 tot en met zaterdag 31 januari 2015 van 10.00 tot 17.00 uur geopend . Meer informatie over de beurs is te vinden op www.not-online.nl.

Lees verder
03/12 Lerarendag Gratis Nt2-rondleiding Zilvermuseum Antwerpen

Van 7 november tot 29 maart 2015 biedt het Zilvermuseum in Antwerpen gratis rondleidingen voor cursisten Nt2 aan.

Ben je leraar Nt2 kom dan op woensdag 3 december naar de lerarendag om alvast kennis te maken met de expo.

Lees verder
26/11 Conferentie Taalgerichte didactiek en curriculum. Zeist

Op woensdag 26 november 2014 houdt het Platform Taalgericht Vakonderwijs de landelijke werkconferentie Taalgerichte didactiek en curriculum in Slot Zeist. Taalgericht onderwijs staat voor een didactiek die gebruik maakt van het feit dat taal een belangrijke rol speelt bij het leren, wat er ook geleerd wordt. 

Lees verder
14/11 Conferentie Het schoolvak Nederlands. Brugge


Op vrijdag 14 en zaterdag 15 november 2014 organiseert de Stichting HSN in samenwerking met de Nederlandse Taalunie de jaarlijkse tweedaagse Conferentie Onderwijs in het Nederlands in Brugge.

Voor meer informatie: http://www.hsn.ugent.be/.

Lees verder
13/11 Studiemiddag Storytelling als methodiek voor taalverwerving. Antwerpen

Huis van het Nederlands Antwerpen organiseert samen met verschillende partners op 2 en 3 mei 2015 in Antwerpen een vertelfestival met zowel gerenommeerde vertellers als anderstaligen. Workshops en optredens stimuleren cursisten en docenten al vanaf het voorjaar 2014 en tijdens het schooljaar 2014-2015 in het vertellen van verhalen.
Op het programma voor dit najaar staat onder meer de Studiemiddag Storytelling als methodiek voor taalverwerving.

Op deze middag (donderdagmiddag 13 november) worden docenten warm gemaakt om in de lessen te werken met de verschillende methodieken rond vertellen. De middag vormt de kick-off van allerlei trajecten die leiden naar het Vertelfestival op 2 en 3 mei in de stad Antwerpen.
Programma: Online vanaf 13 oktober 2014
Voor meer informatie zie de site.

Lees verder
07/11 Landelijke Studiedag Levende Talen 2014. Utrecht

Op vrijdag 7 november 2014 kunt u weer deelnemen aan de Landelijke Studiedag van Levende Talen in de Jaarbeurs/Beatrix Gebouw in Utrecht. Thema dit jaar: Zin in taal.

 

Inschrijving is mogelijk vanaf 1 september

Lees verder
06/11 Dutch++: variatie in de Nederlandse taal. Geel


In het e-learningproject Dutch++ is een website ontwikkeld met informatie en oefeningen over variatie in de Nederlandse taal. Op donderdag 6 november 2014 wordt op de campus Geel van Thomas More in België dit project officieel voorgesteld aan het publiek.
In het project werkt het Language Center van Tilburg University samen met de FU Berlin, Thomas More uit België en de Universiteit van Wenen.
U kunt ook een kijkje nemen op de website. De website bevat informatie over de verscheidenheid van de Nederlandse taal. Voor leerders van het Nederlands bevat de website ongeveer 1000 (gratis) oefeningen!
Voor meer informatie zie de site.
Of kijk eens op facebook: https://www.facebook.com/DutchPlusPlus

Lees verder
31/10 Anéla Najaarsstudiedag 2014. Taal en Onderwijs. Universiteit Utrecht

Op vrijdag 31 oktober vindt aan de Universiteit Utrecht de Anéla Najaarsstudiedag plaats. Anéla is de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap. Thema van de studiedag is Taal en Onderwijs


Lees verder

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.