In 2005 werd een eerste Plan Geletterdheid door de Vlaamse regering goedgekeurd. Dit Plan zette de bakens uit voor een duurzaam Vlaams geletterdheidsbeleid. Dat beleid wordt gecoördineerd door het departement Onderwijs en Vorming. In 2012 keurde de Vlaamse Regering een tweede Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen goed. Dat liep van 2012 tot 2016. Nu is het derde plan goedgekeurd.
 

Vijf strategische doelstellingen

In het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 focussen we op vijf strategische doelstellingen.

  1. We zorgen voor een significante toename van het aantal jongeren dat het secundair onderwijs verlaat met voldoende geletterdheidscompetenties, opdat zij zelfstandig kunnen functioneren en participeren in de samenleving en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en bijleren (zie 2.3.1 van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid);
  2. We zetten in op het verhogen van geletterdheid binnen de familieomgeving om het doorgeven van laaggeletterdheid van generatie op generatie te doorbreken (zie 2.3.2. van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid);
  3. We versterken de geletterdheidscompetenties van werkzoekenden en werkenden in het kader van hun beroepsopleiding, hun traject naar werk of binnen hun tewerkstelling, om de kans op het vinden en  behouden van werk te verhogen en hen instaat te stellen bij te blijven met de evoluties op de arbeidsmarkt (zie 2.3.3. van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid);
  4. We versterken geletterdheidscompetenties van mensen in armoede, om hun kansen te vergroten om uit de armoede te geraken en hun participatie aan de samenleving te verhogen (zie 2.3.4. van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid);
  5. We zetten in op het verhogen van de digitale geletterdheid van jongeren en volwassenen, opdat zij meekunnen in de snel digitaliserende maatschappij (zie 2.3.5. van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid).
     

De aftrap
Vrijdag 9 november in de voormiddag wordt het resultaat gepresenteerd.

Minister Crevits verwelkomt iedereen met een videoboodschap. Aansluitend zal Dirk Van Damme, werkzaam bij OESO, ons meer vertellen over het belang van geletterdheid in onze huidige  samenleving.

Daarna gaan we in  op het Strategisch Plan Geletterdheid zelf. Er zal toelichting gegeven worden bij: het ontstaansproces, de prioriteiten die werden gesteld, de acties die gerealiseerd zullen worden en het plan van aanpak voor de komende zes jaar.

We sluiten af met een broodjeslunch, een netwerkmoment.

 

Datum en uur

Vrijdag 9 november 2018, van 9.00 tot 13.15 uur.

 

Locatie

H. Consciencegebouw,

Koning Albert II-laan 15,

1210 Brussel

 

Voor vragen over deze studiedag kan u contact opnemen met:

Sara.jamine@vocvo.be