Agenda

17/05 Start Starterskit voor alfa (NT2)-lesgevers. Gent

De Starterskit is bedoeld voor startende alfa (Nt2)-lesgevers in het volwassenenonderwijs. De opleiding vindt plaats op donderdag 17 mei en donderdag 31 mei 2018 (telkens van 9.30 tot 16 uur).
Voor meer informatie en inschrijven klik hier.

 

Lees verder
16/05 Workshop Alfabetisering en activerende didactiek. Uitgeverij Keurrijker. Amersfoort

KleurRijker organiseert  weer nieuwe Nt2-workshops op 16 en 30 mei. De eerste geeft aandacht aan activerende didactiek, de tweede aan differentiëren met behulp van het sandwichmodel. Wij geven deze workshops op locaties door heel Nederland. 

Lees verder
08/05 Studiedag Forum Taalbeleid en Taalondersteuning. Brussel

Op dinsdag 8 mei 2018 vindt de tiende (!) editie van het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning in Brussel plaats. De titel is: Taalbeleid - tien jaar vooruit?

Lees verder
25/04 Lezen verbindt mensen. Studiedag Wablieft

Op 25 april 2018 landt een mooie samenwerking van Het Lezerscollectief met Wablieft in een prachtig boek, uitgegeven bij Vrijdag, de uitgeverij van beide organisaties.

Rond dit moment plannen we een boeiende studiedag, met Jane Davis  (The Reader magazineals keynote.

 

Lees verder
20/04 Studiemiddag BVNT2: Wat voegen apps toe aan het NT2-onderwijs? Utrecht

Op 20 april organiseert de BVNT2 Werkgroep ICT&BL i.s.m. het bestuur, een studiemiddag in Utrecht, Zalencentrum Vredenburg, vanaf 12.30 uur.

Lees verder
20/04 Studiedag BVNT2. ICT & Blended Learning. Utrecht

Studiedag BVNT2

20 april 2018 - studiemiddag ICT & Blended Learning over Apps  - Vredenburg Utrecht

26 mei 2018 - BVNT2-conferentie Binnenschools en Buitenschools leren en Oefenen – HvA gebouw naast Amstelstation te AMsterdam

22 juni 2018 - studiemiddag van de werkgroep NT2-docent op de Arbeidsmarkt

Voor meer informatie klik hier.

Lees verder
09/04 Landelijke studiedag LOWAN-vo

Op maandag 9 april 2018 organiseert LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor alle betrokkenen bij het Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen (Isk's).
Dit is een studiedag met zowel een programma-aanbod voor directieleden/ coördinatoren als voor docenten en andere betrokkenen. Naast een plenair gedeelte zijn er workshops die één uur duren en is er een informatiemarkt.
LOWAN-vo krijgt graag interessant aanbod voor een workshop! Neem contact op met Hariëtte Boerboom.

Lees verder
23/03 Studiemiddag werkgroep inburgering BVNT2: Werken aan de inhoud! Utrecht

De werkgroep inburgering van de BVNt2 nodigt u uit voor een studiemiddag in zalencentrum Vredenburg in Utrecht, waarin veel aandacht is voor de eerste bevindingen van de inspecteurs van Blik op Werk die inburgeringslessen beoordelen. De studiemiddag is op 23 maart 2018 van 13.00 – 17.00 uur.

 

Lees verder
25/01 Starterskit voor lesgevers Nt2 en alfa Nt2. Brussel

De starterskit is een tweedaagse vorming voor startende lesgevers NT2 en alfa Nt2 in het volwassenenonderwijs.

De eerste opleidingsdag bestaat uit twee sessies: 'Hoe lesgeven aan anderstalige volwassenen?' en 'Gedifferentieerd werken op maat van de cursist'. Op dag 2 kan je kiezen tussen twee trajecten: Nt2 of alfa Nt2. 

Voor aanmelding zie de site.

Bron: VOCVO-Nieuws, september 2017

Lees verder
24/01 Boom Nt2 Docentenmiddag

Op woensdag 24 januari 2018 heten wij docenten NT2 van harte welkom op onze Boom NT2 Docentenmiddag in Amsterdam. De middag staat in het teken van onder andere interessante lezingen, een auteurscafé en onze nieuwste NT2-methode, LINK.

LET OP: Er is beperkt plek!

Lees verder
20/01 Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP): Symposium Verschillend taalvaardig - Diagnostiek en Didactiek. Amsterdam

Hoe gaan we in de zorg en het onderwijs om met verschillen in taalvaardigheid? Deze vraag staat centraal op het symposium dat het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (WAP) organiseert op zaterdag 20 januari in Amsterdam. Met het symposium viert het WAP haar 7e lustrum.  
 

Lees verder
08/12 Vorming 'Lessen verrijken met audiovisueel archiefmateriaal'. Gent

Ben jij als leerkracht vaak op zoek naar Vlaams beeld- en audiofragmenten om je lessen te verrijken? Vind je nu vooral materiaal op websites als YouTube? Dan is deze workshop iets voor jou! VIAA laat je kennismaken met zijn gratis onderwijsplatform Het Archief voor Onderwijs. Dat platform biedt leerkrachten op een eenvoudige manier toegang tot VRT-programma's en audiovisueel materiaal van regionale omroepen, musea en archieven. 
De workshop vindt plaats op vrijdag 8 december van 9.30 tot 12.30 uur in Gent. De prijs bedraagt 20 euro. 
Voor inschrijving zie de site.
Bron: VOCVO-Nieuws, september 2017

Lees verder
08/12 Studiemiddag BVNT2 over Uitspraak, Verstavaardigheid en Spreekvaardigheid in Nt2. Antwerpen

Op 8 december a.s. organiseert de BVNT2 in Antwerpen-Berchem een studiemiddag over uitspraak, verstavaardigheid en spreekvaardigheid.

 

 

Lees verder
08/12 Werkmiddag Nt2-praktijk op de Isk. Utrecht

Hoe sluit het Nt2-onderwijs het beste aan bij de ISK-doelgroep die voorbereid moet worden op het praktijkonderwijs of op een leerwerktraject? Deze doelgroep is namelijk vooral gebaat bij DOEN en vraagt daarom om een praktische Nt2-aanpak, waarbij opdrachten buiten de school een belangrijk onderdeel vormen. 

Doel van de werkmiddag Nt2-praktijk op de Isk: met elkaar het antwoord vinden op vragen asl deze.

 

Lees verder
24/11 BVNT2 Studiemiddag Inburgering. Utrecht

De BVNT2 organiseert op vrijdag 24 november 2017.een Studiemiddag Inburgering. Over Toezicht in de klas, en over het Onderzoek Tamar de Waal.

 

 

Lees verder
20/11 Doe mee(r) met taal. Conferentie actieprogramma Tel mee met Taal
Op maandag 20 november 2017 staat de landelijke conferentie van Tel mee met Taal gepland. Als locatie voor deze conferentie is gekozen voor theater- en congrescentrum De Meervaart in Amsterdam.
Lees verder
10/11 Doorstroom ISK-mbo 10 november 2017. Woerden

Op 10 november aanstaande zal in Woerden de tweede landelijke bijeenkomst van isk’s en mbo instellingen plaatsvinden. De uitnodiging vindt u hieronder. Als u tijdens de landelijke bijeenkomst een voorbeeld uit uw praktijk wilt presenteren kunt u contact opnemen met Hariëtte Boerboom.

 

Lees verder
31/10 Webinar Volgsysteem Oefenen.nl

Wil je (beter) leren werken met het Volgsysteem van Oefenen.nl?

Op 31 oktober van 16.00 - 17.00 uur geeft
Anne-Lies Schrijvers van Oefenen.nl in een webinar uitleg en tips.

Lees verder
11/10 Irritante Taal

Hun hebbencollegaatjes uitrollen. Op woensdag 11 oktober, tijdens de Week van het Nederlands, organiseert het Instituut voor de Nederlandse Taal een middag vol irritante taal in Leiden. Met op het programma onder andere de verkiezing Weg met dat Woord!, een Taalvoutjes-peiling en cabaretier Frank van Pamelen.

 

 

Lees verder
11/10 Een visie op visies: over het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw. Gent

In het kader van de Week van het Nederlands 2017 organiseert het Vlaamse Netwerk Didactiek Nederlands op woensdag 11 oktober een Netwerknamiddag met als thema:

Een visie op visies: over het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw.


Lees verder
07/10 Week van het Nederlands. 7 t/m 14 oktober 2017
Van 7 tot en met 14 oktober 2017 vindt voor de derde keer de Week van het Nederlands plaats. Er gebeurt weer van alles, zoals: literatuurfestival Het Betere Boek, het Lescongres, de Dag van de Literatuurkritiek en een bijeenkomst over ‘irritante’ woorden. Kijk op de website.
Lees verder
22/09 Spreken wij de ‘taal van de toekomst’? 10 jaar Mbo Taalacademie

 

De Mbo Taalacademie bestaat 10 jaar!

Dat wordt gevierd met de studiedag op 22 september. 

Motto van de studiedag is:
Spreken wij de ‘taal van de toekomst’?

Voor meer informatie zie de site.

 

 

Lees verder
16/06 Vorming Asielprocedure en traumaherkenning in een onderwijscontext, VOCVO. Mechelen

Als lesgever bij een Centrum voor Basiseducatie of Centrum voor Volwassenonderwijs in Vlaanderen kom je regelmatig in aanraking met cursisten die een asielaanvraag hebben ingediend in België. Zit je zelf met een aantal vragen hierover? Of stellen cursisten soms vragen waar je moeilijk een antwoord op kan geven? Schrijf je dan  in voor de opleiding 

Asielprocedure en traumaherkenning in een onderwijscontext georganiseerd door VOCVO.

 

 

Lees verder
28/04 Feestelijke lancering unieke collectie lesmateriaal NT2/NVT in Brussel

Op vrijdag 28 april wordt de unieke Taalunie collectie lesmateriaal Nederlands voor anderstaligen officieel gelanceerd in Muntpunt Brussel in aanwezigheid van Vlaams minister Sven Gatz.

 

Lesgevers NVT en NT2 kunnen gratis workshops volgen, de unieke collectie lesmateriaal ontdekken en andere lesgevers ontmoeten. Na de workshops zal de dag feestelijk worden afgesloten.
 
Klik hier voor meer informatie, tijden en inschrijvingen.
 
Wilt of kunt u enkel aanwezig zijn bij de afsluiting (14.30 uur) dan vragen wij u een e-mail te sturen naar: nvt@taalunie.org

Samenwerken voor het Nederlands
De Taalunie werkt sinds kort samen met bibliotheek en informatiecentrum Muntpunt en het Huis van het Nederlands Brussel. De uitgebreide NVT-vakbibliotheek heeft een plek gekregen in Muntpunt. Het Huis van het Nederlands Brussel maakt de brug tussen de collectie en lesgevers. Deze lancering betekent voor de drie partners ook de start van een duurzame samenwerking.

Lees verder
18/04 Differentiëren in de Nt2-les. Workshop verzorgd door de Hogeschool Utrecht

Differentiëren kun je leren….en vindt plaats in iedere Nt2-les.

In een workshop wordt samen met u externe differentiatie onderzocht, bijvoorbeeld hoe u de instroom van nieuwe cursisten op kunt te vangen.

Ook is er veel (meer) mogelijk aan interne differentiatie. 

Lees verder

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Advertentie
Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.