De opleiding start met het in kaart brengen van de competenties die je als observant nodig hebt. Je maakt kennis met het door VU-NT2 ontwikkelde ‘Competentieprofiel observator’ en je vergroot je vaardigheden, met daarbij steeds de koppeling aan ‘Wat is goed NT2-onderwijs?’.

Docent Carola van der Voort is senior trainer/adviseur en tot voor kort opleider bij VU-NT2 op vele gebieden, waaronder lessen observeren, rapportages schrijven en feedbackgesprekken. Activiteiten waar zij zelf ook ruime ervaring mee heeft.

 

Wat bereik je?

Na afloop van de opleiding ben je in staat om een les of lessenserie – ook online – te observeren en daarbij onderscheid te maken tussen waarnemen en interpreteren. Je kent de belangrijkste gedragsregels en valkuilen. Je kunt een verantwoord observatieformulier opstellen en een rapportage schrijven waarin je ook reflecteert en tips formuleert. Tot slot ben je in staat om een feedback-gesprek te voeren met de geobserveerde docent.

Zo wordt observeren van lessen een krachtig instrument om het vakmanschap van de docent te versterken en de kwaliteit van de lessen te verbeteren. Het kan de basis zijn van intervisie en teamontwikkeling en kan leiden tot betere onderlinge afstemming.

 

Competentieprofiel BV-NT2

Voor docenten: de training sluit aan bij competentie B4 (competent in reflectie en ontwikkeling) of kan gelden als een C-competentie (specialisatie).

Voor coördinatoren: de training is zo opgezet dat eigen NT2-leservaring en diepgaande kennis van NT2-didactiek niet noodzakelijk is.

 

Ben je geïnteresseerd?

Op onze website vind je alle informatie over Leren observeren. Je kunt je daar ook direct aanmelden. Heb je nog vragen? Neem dan contact met mij op: ivet.vander.eerden@vu.nl of 020 5986404.

Deze opleiding is ook beschikbaar als maatwerk voor teams. We maken graag vrijblijvend een (bel)afspraak om je wensen te bespreken. Neem daarvoor contact op met onze adviseur VU-NT2 op maat: Rachel Zuilhof, r.m.zuilhof@vu.nl, 020 5982765.