Samen met trainer Annemarie Nuwenhoud ga je aan de slag met een gedifferentieerde aanpak voor alfabetisering en taalverwerving, die je direct kunt toepassen in je eigen lespraktijk. De opleiding is tevens ondersteunend als je in je portfolio wilt aantonen dat je specialist Alfabetisering NT2 bent.