Op dit moment is het programma voor de conferentie klaar. We gaan er vooralsnog vanuit dat dit programma met als thema: een nieuwe toekomst voor NT2-onderwijs in de Inburgering, ook in het najaar uitgevoerd kan worden.

Zodra de nieuwe datum is vastgesteld, zal men de nieuwe datum bekend maken.