Eugenia Codina Miró

De auteur is van oorsprong docent vreemde talen en curriculum ontwikkelaar. Sinds geruime tijd werkt zij voor de afdeling Ontwikkeling en Innovatie van de CEDGroep aan projecten voor vreemde- en tweedetaalonderwijs: Nt2 voor VVE, Nt2 voor nieuwkomers, Nt2 voor inburgeraars en Engels voor jonge kinderen. Ze is gespecialiseerd in innovatieve manieren en methodes om talen te leren.
Correspondentie: eugenia.codina@gmail.com

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.