Genomineerden en winnaars Lestrofee 2012

Melkweg+ NT2 Nieuwslezer

Fris en degelijk alfabetiserings-materiaal voor niveau Alfa B naar niveau Alfa C dat (bijna) kosteloos verkrijgbaar is via internet. 16 boekjes met 400 pagina’s lees- en oefenmateriaal voor alfa cursisten op niveau B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarmee cursisten online de taal leren door het lezen van actuele nieuws-berichten (niet ouder dan 12 uur).
Op basis van het taalniveau van de cursist –dat vooraf wordt vastgesteld- worden nieuwsberichten op het internet geselec-teerd en aangeboden als lesstof, met anvullende ondersteuning op woordenschatgebied in de vorm van vertalingen, voorbeeldzinnen en woordleeroefeningen.

Maatwerkhoeken, Doos op rollen MBO Taalcoachacademie

Een digitaal beschikbare verzameling lesactiviteiten die speciaal ontwikkeld zijn voor wie de methodiek Maatwerkhoeken wil gebruiken. Bij de aanpak Maatwerkhoeken werken de cursisten gedurende één of meer lesmomenten per week in ‘maatwerkhoeken’ aan taken die behoeftespecifiek zijn. De Doos op rollen toont Nt2-lesgevers hoe je dit maatwerk organiseert in je groep en reikt materialen aan.

 

Een expertnetwerk, opgericht om taaldocenten, taalcoaches en taalcoördinatoren in het mbo inhoudelijk te voeden, te inspireren en ervaringen te laten uitwisselen.
Het is een bloeiend expertnetwerk waarbinnen trainingen en workshops worden uitgevoerd, ervaringen en materialen worden uitgewisseld en thema-discussies worden gevoerd.

 

Taal de baas Nieuwsbegrip

Een digitaal toets- en oefenprogramma voor taal, dat goed aansluit bij leerlingen in het mbo. Op speelse wijze gaan leerlingen aan de slag met taalachterstanden voor lezen/luisteren/woordenschat.

 

 

 

Elke week een actuele leesles voor leerlingen op vijf verschillende niveaus (basis, voortgezet onderwijs en mbo). Een les bestaat uit een leestekst en opdrachten. Elke week staan er enkele lees strategieën centraal. Het materiaal is zeer toegankelijk en kent digitale ondersteuning.

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 214

Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.