Margreet Verboog heeft veel betekend voor het NT2-onderwijs. Afgestudeerd als taalwetenschapper en logopediste, was zij samen met Karolien Thio de eerste die begreep dat spreken je visitekaartje is. Zij beseften ook dat uitspraak, en vooral intonatie, iets is waar je als anderstalige meteen op wordt afgerekend. In de publicatie Verstaanbaar spreken werkten ze die inzichten concreet uit. Het verscheen in 1993 en wordt nu, 30 jaar later, nog steeds gebruikt. Komende december verschijnt Taal telt, dit keer geen boek voor docenten maar voor klantbegeleiders. Onder de maar liefst dertien boeken die ze alleen of in samenwerking voor docenten schreef, bevinden zich Leren Spreken, Taal leren op Maat, Taalraps, Taal werkt beter en een hele reeks NT2-cahiers. Ze schreef ook het hoofdstuk Spreken in de eerste twee edities van het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Verder publiceerde ze natuurlijk veel artikelen in Les.

Het kenmerkende van Margreets oeuvre is dat het altijd uitgaat van dezelfde visie, namelijk: taal is een middel, taal is gesproken taal en gesproken taal is communicatie. Als je het Nederlands wilt leren, moet je gaan praten, moet je gaan communiceren. En dan krijg je meteen ook feedback. Iemand begrijpt je namelijk wel of iemand begrijpt je niet. Het gaat niet om een foutloos resultaat; het gaat om de noodzaak een taal te leren door te communiceren. Al het materiaal dat ze ontwierp voor cursisten en alle didactiekboeken voor docenten zijn in essentie daarop gericht. Verstaanbaar spreken faciliteerde docenten en cursisten met oefeningen om aan verstaanbaarheid te werken. Leren spreken gaf voorbeelden van rollenspellen gebaseerd op veelvoorkomende situaties.Taalraps is een moderne versie van taalriedels. Daarmee werden allerlei gewone uitdrukkingen en het ritme en de intonatie met een lekkere beat eronder geoefend. En dan natuurlijk de buitenschoolse opdrachten, veel ideeën en inspirerende voorbeelden om de taal daadwerkelijk te gebruiken. In de workshops benoemde Margreet dat de spreekangst van cursisten openlijk met ze besproken moest worden. In het Praktijkboek NT2 dat twee jaar geleden verscheen, komt het allemaal nog een keer samen.

Margreet was niet alleen boekenschrijver maar was ook actief als NT2-docent op de ISKV in Amsterdam en opleider van docenten NT2 op de HvA. Vandaar ook dat ze uit de grond van haar hart kon verzuchten ‘NT2 is een echt vak en het is een jammerlijk misverstand dat iedereen dat kan geven’.

De redactie en lezers van Les en alle vakgenoten zullen haar kennis over NT2, haar gedrevenheid en betrokkenheid missen.

In 2011 ging Margreet Verboog met pensioen. Bij die gelegenheid werd ze geïnterviewd door Les. Dit interview kunt u hier teruglezen. https://www.tijdschriftles.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/LE-29-172-5/Veel-meer-luisteren

Dit In memoriam is geschreven in samenwerking met Damayanti Gunawan