Brusselaars die Nederlands leren als vreemde taal zijn er enthousiast over en willen vooral snel Nederlands kunnen spreken en veel mogelijkheden vinden om het te oefenen. Ze volgen cursussen om verschillende praktische en persoonlijke redenen, maar drie daarvan komen steeds terug: om werk of een betere job te vinden, om hun kinderen op school te helpen en om van vrijetijdsactiviteiten te kunnen genieten zonder dat de taal een barrière vormt.

 

Voor de respondenten is Nederlands geen doel op zich, maar een middel om andere levensdoelen te bereiken. De doelen die ze via een betere kennis van het Nederlands willen bereiken, zijn de algemene doelen die zowat alle volwassenen nastreven in hun leven: (beter) werk vinden, een mooie toekomst bieden voor hun kinderen, wonen in een aangename leefomgeving, een warm persoonlijk netwerk uitbouwen. 

Nederlands speelt een rol bij elk van die doelen, maar het is nooit het enige element op weg naar het doel. Nederlands is een deel van de puzzel. 

 

Lees de 9 vaststellingen en 5 aanbevelingen waartoe dit onderzoek heeft geleid: Waarom leren Brusselaars Nederlands? Huis van het Nederlands Brussel