De lancering van Mee met NT2 vond plaats op de online Inspiratiedag rond ‘Gelijktijdig geïntegreerd NT2-onderwijs’ op 15 maart 2023. De toelichting bij het thema en de presentaties vind je op de site van Mee met NT2.

Mee met NT2 is bedoeld voor elke NT2-professional in het Nederlandstalige volwassenenonderwijs in Vlaanderen en Brussel. Ze houdt zich bezig met professionalisering via eigen initiatieven en verspreidt informatie rond NT2 door vormingen en onderzoek van andere organisaties en experten in de kijker te zetten. Mee met NT2 is een samenwerkingsverband tussen de pedagogische begeleidingsdiensten van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie.