Veel gemeenten zijn succesvol in hun streven om statushouders aan werk te helpen. Wie gerichter kijkt, ziet dat vooral mannen (weer) arbeids-participeren. ‘Vrouwelijke nieuwkomers zijn minder vaak aan het werk, ook als ze al langer in Nederland wonen’, beaamt KIS-projectleider Joline Verloove. ‘Soms ligt dit aan de situatie. Waar begeleiding vanuit de gemeente "nu" start, creëren sommige vrouwen liefst eerst een stabiele thuissituatie. Is hun man aan het werk en gaan de kinderen naar school, dan zijn ze zelf aan de beurt; jaren later dus. Verder willen vrouwelijke nieuwkomers vaak werk dat buiten hun bereik ligt, althans op korte termijn, zoals in de zorg of kinderopvang. Hier kom je zonder diploma’s en een hoger taalniveau eigenlijk niet aan de slag.’

Meer over het onderzoek vindt u hier

En u kunt een filmpje bekijken dat duidelijk maakt waar de onlinetraining over gaat.