In de afgelopen maanden heeft de BVNT2 meegelezen en meegedacht met de concepthandleiding van Blik op Werk voor 2022. Een spannende versie dit keer omdat de uitvoer van de Nieuwe Wet Inburgering erin wordt meegenomen. Nogmaals: het gaat nog om een conceptverie.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- vanaf 1 januari 2022 moet je om geregistreerd NT2-docent te zijn ingeschreven staan in het Register van de BVNT2 óf in het register van BoW zelf. Je moet voldoen aan de eisen van het register waarin je ingeschreven staat: voor docenten die in het register van BoW staan betekent dit een verplichte permanente educatie;

- vanaf 1 januari 2022 moet er van elke NT2 docent een recente (niet ouder dan 3 maanden) VOG-verklaring aanwezig zijn tijdens de jaarlijkse audit;

- er komt een meldplicht voor NT2-docenten om op het moment dat zij frauduleuze zaken of zaken die in strijd zijn met de richtlijnen van BoW constateren dit melden;

- de maximale groepsgrootte bij Z-route wordt 12, bij B1 is dat 20;

- als de taalaanbieder een tevredenheid lager dan een 6,5 scoort kan dit schorsing van het keurmerk betekenen.

De BVNT2 heeft een voorstel gedaan om voorwaarden rondom goed werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden voor NT2-docenten in loondienst en als ZZP’er op te nemen in de handleiding. Zo kunnen taalaanbieders jaarlijks hierop gecontroleerd worden en hangen er zelfs consequenties aan als dit niet (voldoende) in orde is. We houden jullie op de hoogte of Blik op Werk akkoord wil gaan met deze belangrijke aanvulling in de handleiding. Dat zou een mooie stap zijn in het structureel beschermen en waarborgen van de positie van de NT2-docenten op de arbeidsmarkt!

Voor de duidelijkheid dan ook nog het volgende:

Er is veel vraag over wat de verschillen zijn tussen inschrijven bij Blik op Werk of bij BVNT2.

Welnu, bij BoW kan men zich vrij goedkoop inschrijven (inschrijving kost minder dan 100 euro maar als het CV niet voldoet aan eisen, dan volgt er een nader onderzoek hetgeen 200 euro kost). Vervolgens is men verplicht zich permanent bij te scholen en studiepunten te halen (ongeveer 20 per jaar). Afhankelijk van waar men die volgt, zijn daar kosten aan verbonden. Voorts is het verplicht iedere 5 jaar aan te tonen dat aan deze aanvullende scholing is voldaan en men zich herregistreert. Ook daar zijn kosten aan verbonden. Inderdaad hoeft men, om aan het werk te blijven, niet bij dit register ingeschreven te staan, als men al in het register van de BVNT2 staat. Zie de meest recente handleiding van BoW.

Registreren bij de BVNT2 is gratis, wel moet men over de juiste certificaten beschikken. Om zo'n certificaat te krijgen volgt men een opleiding of doorloopt men een EVC-procedure. Die beide zijn (uiteraard) niet gratis. 

Op dit moment is er nog geen verplichte bij- en nascholing, maar of dat zo blijft is niet zeker.

Tot zover de tekt uit de nieuwsbrief BVNT2 oktober 2021