Op de site van Paleis van de Verdraagzaamheid vindt u alle kandidaten die meedoen aan deze verkiezing en een beschrijving van hun activiteiten in het kader van multiculturele ontmoeting en verdraagzaamheid. Een van de kandidaten, het project Sneek bakt er wat van – Cursisten Koken wordt beschreven in een artikel in Les 219 dat eind september uitkomt.