Doel van het onderzoek is: meer te weten komen over hoe we de leervaardigheden van cursisten kunnen versterken.Als deel van het onderzoek kijkt ze naar wat docenten doen in hun lespraktijk en daarover gaat deze vragenlijst.

Zou je mee willen doen aan het onderzoek en de vragenlijst willen invullen?Het kost je een half uurtje, deelname is volledig anoniem.

De uitkomsten van het onderzoek deelt Kaatje Daldero[p met het veld, onder andere via LES.

Klik hier voor de link

Kaatje Dalderop werkt al zelfstandig ontwikkelaar en adviseur in het NT2-veld. Zij is expert op het gebied van alfabetisering.