Het hoofddoel van dit leerpad, dat gekoppeld wordt aan de ontwikkelingsdoelen voor OKAN, is jongeren in OKAN tools in handen geven om volwaardig te participeren aan onze samenleving én om deze samenleving zelf mee vorm te geven.

 

Het leerpad is competentiegericht en is opgebouwd rond vier hoofdcompetenties: communiceren, filosoferen, duurzaam samenleven en arbeidsgerichte competenties.

We kiezen voor een empowermentbenadering bij het coachen van jongeren in OKAN bij hun groei in burgerschapscompetenties.

Om leerlingen en leraren in OKAN te ondersteunen bij het groeien in actief burgerschap, ontwikkelde het GO! een competentiewaaier Actief burgerschap voor leerlingen en inspiratiebox voor leraren.

Het leerpad werd ontwikkeld in samenwerking met 4 GO!-scholen. Laat je inspireren door het introductiefilmpje.

Het leerpad Actief burgerschap in OKAN werd ontwikkeld in het kader van het FIER-project, gesponsord door de Europese commissie.