Het einddoel van het totale pakket is dat de cursist de lees- en schrijfvaardigheden beheerst die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. Wat betreft spreek- en luistervaardigheid zijn cursisten in staat eenvoudige gesprekken te voeren in alledaagse situaties.