De lengte van het examen blijft 35 minuten. Het examen bestaat uit 24 vragen, waarvan twaalf multiplechoicevragen en twaalf open vragen. Deze opzet blijft gehandhaafd.

Zie ook: Anne Abeling (2020). Nieuw type vragen in het examen Spreken A2. Ontwikkelingen in het inburgeringsexamen. Les 38(2), 214, 60-62 (ook te vinden op LesOnline).