Tijdschrift Les is al dertig jaar het vaktijdschrift voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan anderstaligen in Nederland en Vlaanderen. De artikelen houden u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het NT2-onderwijs en ze informeren u over relevante nieuwe publicaties, experimenten en evenementen. Daarnaast worden er in Les interessante didactische en theoretische achtergronden behandeld en is er aandacht voor veelvoorkomende problemen en handige lesideeën binnen de onderwijspraktijk.  

 

Concreet gaat het o.a. om volgende taken:

· (laten) flyeren op relevante studiedagen en conferenties; 

· samenstellen van een periodieke nieuwsbrief of persberichten aan Vlaamse instellingen en organisaties die onderwijs verzorgen voor (jong-)volwassenen, ten behoeve van opname in hun eigen interne communicatiemiddelen;

· screenen van de lopende maandelijkse Les-nieuwsbrief op leesbaarheid en relevantie voor Vlaamse lezers;

· (mede) contacten leggen en onderhouden met Vlaamse organisaties, instellingen en media die activiteiten ontplooien ten behoeve van de doelgroep van Les.

Overige werkzaamheden:

· ondersteunen van de Vlaamse deelredactie door het coördineren en verslagleggen van hun bijeenkomsten (2x per jaar)

· enkele keren per maand signaleren van nieuwe leermiddelen, projecten en activiteiten m.b.t. deskundigheidsbevordering in Vlaanderen om die via Les bekendheid te geven in Nederland

Het gaat om een dagdeel (4 uur) per maand waar een financiële vergoeding tegenover staat.