Goed kunnen lezen en schrijven is enorm belangrijk in onze maatschappij, maar krijgt in de pilots voor de Z-route, één van de drie leerroutes in de nieuwe wet Inburgering, nauwelijks aandacht. Inburgeren zonder lezen en schrijven? 

Het advies stelt dat elke inburgeraar de kans moet krijgen om, naast het ontwikkelen van sterke mondelinge vaardigheden, ook goed te leren lezen en schrijven. Inburgering is immers gericht op volwaardige participatie en daar hoort geletterdheid zeker bij. Het gehele advies kunt u hier bekijken.