Statushouders met een zintuiglijke beperking worden momenteel vaak op medische gronden ontheven van de inburgeringsplicht. Het leren van de Nederlandse taal is echter cruciaal om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving. De nieuwe inburgeringswet moet ook voor deze groepen deelname aan de inburgering mogelijk maken waardoor naar verwachting de zelfredzaamheid enorm toe zal nemen.