Doel van deze website is om collega's te helpen om vrij beschikbare digitale leermiddelen in te zetten. Hiervoor probeert Irene van der Spoelbeheerder van de site, zo veel mogelijk vrij toegankelijke informatie te publiceren die docenten kunnen gebruiken om digitaal vaardiger te worden, en om hun lessen digitaler te maken.