In de nieuwe wet inburgering staat duaal leren – de taal in combinatie met participatie – centraal. Een nieuwe taal leer je het snelst door goed taalonderwijs én veel oefenen in de praktijk (taalkilometers maken). Taalcoaching is voor alle inburgeraars en in alle routes van toegevoegde waarde, juist omdat vrijwilligers maatwerk bieden. 
Hoe maak je taalcoaching onderdeel van het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)? Wat kun je hierin betekenen als gemeente, taalschool en taalcoach-organisatie?
Vind al je antwoorden op deze vragen in drie praktische handreikingen.