Het rapport Laaggeletterdheid bij nieuwkomers in de Belgische asielopvang: een verkennende analyse geeft een uniek en tot hiertoe onbestaand beeld van de groep nieuwkomers in België die moeite heeft met lezen en schrijven en van de (extra) hindernissen die ze hierdoor tegenkomen vanaf hun aankomst in België.

Belangrijkste conclusies

Laaggeletterdheid is een reële en complexe problematiek binnen de Belgische asielopvang, waarvoor aangepaste ondersteuning aangewezen is. Het onderzoek kwam tot volgende conclusies:

  • Een niet verwaarloosbare groep nieuwkomers in de asielopvang (anno 2019) is ongeletterd of niet voldoende geletterd om volop te participeren in de Belgische maatschappij.
  • Geletterdheid niet kan worden gezien als een binair concept, maar komt voor in verschillende graden en vormen.
  • Laaggeletterdheid vormt een hindernis in verschillende dagdagelijkse, concrete situaties, maar vormt ook een bredere, extra kwetsbaarheid.
  • Er komen al een aantal strategieën voor bij hulpverleners om met laaggeletterdheid om te gaan, maar die worden niet overal noch systematisch toegepast. In vele gevallen is men zich nog niet bewust van laaggeletterdheid als problematiek.

 

Lerend netwerk als sleutel voor een betere arbeidsmarktintegratie van niet-gealfabetiseerde anderstaligen (te verschijnen in oktober 2020)

Ook laaggeletterde nieuwkomers op weg naar werk ondervinden heel wat hindernissen. Met steun van ESF probeerden we deze groep meer perspectief te bieden via het opzetten van een non-formeel aanbod dat niet expliciet focust op geletterdheid of taalverwerving Nederlands, maar wel belangrijke oefenkansen biedt via een lerend netwerk waarin het verwerven van arbeidscompetenties centraal staat. Vanaf oktober lees je er alles over in het rapport Lerend netwerk als sleutel voor een betere arbeidsmarktintegratie van niet-gealfabetiseerde anderstaligen?