Het ministerie van SZW realiseert zich dat óók de inzet van docenten NT2 een cruciale rol gaat spelen in het slagen van het nieuwe stelsel. De BVNT2 en ITTA hebben subsidie gekregen om met docenten en experts succesfactoren  en good practices te benoemen die B1 haalbaar maken voor zoveel mogelijk inburgeraars. Wij zien dit als een kans om het vak van NT2 docent te versterken.

Wat gaan we doen?

De Werkgroep Inburgering van de BVNT2 en ITTA UvA gaan zes bijeenkomsten organiserenDe bijeenkomsten zullen verschillende thema's behandelen en telkens nieuwe inzichten aandragen. Uitgangspunt van de bijeenkomsten is, dat we verkennen hoe het wèl kan - alle argumenten voor de moeilijkheden die er  ook zullen zijn, zijn immers gevoeglijk bekend.

Wat levert het op?

De bijeenkomsten monden uit in concrete opbrengsten in de vorm van adviezen, tips, vindplaatsen van good practices en bijvoorbeeld een lijst met geschikte materialen en aanbevelingen voor aanpassing van bestaand materiaal.

Op basis van de bijeenkomsten worden er producten voor verspreiding van de opbrengsten ontwikkeld:

  • -        Webinars met presentaties waaraan net zoveel docenten kunnen deelnemen als er belangstelling is.
  •  
  • -        Columns en artikelen over de inzichten en waarin de standpunten worden toegelicht op de website van de BVNT2 (bvnt2.org) en in Tijdschrift Les.
  •  
  • -        Een gratis online ebook (in pdf) met alle columns, te downloaden via de website van de BVNT2.
  •  
  • -        Workshops en masterclasses op de jaarlijkse conferentie van de BVNT2 in 2021.
  •  
  • -        Eén grote landelijke of een aantal kleinere regionale studiemiddagen voor leden van de BVNT2.

Denk je dat je een deel van de oplossing in handen hebt? Heb je goed onderbouwde ideeën over hoe de lespraktijk moet worden aangepast om B1 voor een zo groot mogelijke groep te bereiken? Stuur een e-mail aan HoekomenwenaarB1@itta.uva.nl.