In de inleiding en de leeswijzer wordt duidelijk beschreven hoe het boek kan worden gebruikt en wat de achterliggende gedachte is. De hoofdstukken en onderdelen in het boek zijn gerangschikt op basis van prioriteit. In een blog vertelt de auteur meer over het stellen van prioriteiten bij uitspraakonderwijs.

Het boek is verdeeld in zeven hoofdstukken: Lettergrepen en klanken; Klemtoon; Spreekritme; Intonatie; Verbonden spraak; Klinkers en tweeklanken en Medeklinkers en Clusters. Deze hoofdstukken zijn weer onderverdeeld in 27 delen. Elk deel wordt in 7 stappen beschreven: begrijpen, ervaren, letterkennis, luisteren, oefenen, doen en… actie!
Bij elke stap horen verschillende oefeningen die deels in het boek en deels op de website staan. Daar kun je ook werkbladen en overzichten vinden die je kunt gebruiken in de les.

Marieke Goedegebure, Verstaanbaar Nederlands in zeven stappenKlanken en prosodie voor het NT2-onderwijs. Coutinho, 2020. ISBN 9789046907276