Alfataal is gemaakt voor klassikaal gebruik, met gedifferentieerde oefeningen voor Alfa A, Alfa B en Alfa C, om met en van elkaar te leren. Elk thema biedt voor 4 tot 6 uur lesmateriaal.

Voor de docent zijn er een algemene handleiding, beschrijvingen van veelgebruikte activerende werkvormen en een uitgebreide handleiding bij elk thema. En extra materiaal zoals gesprekskaartjes, memory- en bingokaarten om woorden te herhalen en per thema de taalkaart voor de Naar buiten-opdracht.

Alfataal is ontwikkeld door het ITTA UvA in samenwerking met een expertteam van Alfa ISK-docenten en Schoolinfo, in opdracht van de VO-raad en mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.