Daarnaast wil men graag weten welke behoeften er leven bij de (A)NT2-docent als het gaat om training, voorlichting en andere ondersteuning.

De werkgroepen hebben bij het opstellen van deze vragenlijst samengewerkt om zeker te zijn van voldoende aandacht voor alle doelgroepen en de daarbij horende specifieke aandachtspunten.
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen en kennis en ervaring van de respondenten in context te plaatsen,  worden vragen gesteld op drie gebieden:

• Opleiding, werkervaring en werksituatie.
• Ervaringen met afstandsonderwijs met betrekking tot verschillende doelgroepen.
• Professionele ontwikkeling van de docent.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 - 20 minuten.