Inhoud

Een jukebox vol oefenmogelijkheden

Oefen online je Nederlands op Nedbox
30 maart 2020

Samenvatting

Anderstaligen de kans bieden om op een leuke en ontspannende manier Nederlands te oefenen. Dat is de opzet van NedBox. NedBox is een gloednieuwe website waar anderstaligen Nederlands kunnen oefenen aan de hand van televisiefragmenten en krantenartikelen. Onder veel belangstelling van de regionale en Vlaamse pers werd in Leuven op 8 oktober NedBox voorgesteld. Les was er bij.

Trefwoorden

De anderstalige gebruiker zit aan het roer bij NedBox. Hij kiest helemaal zelf wat hij wil bekijken, welke vaardigheden hij wil oefenen en op welk niveau. Op de homepage van NedBox kan de gebruiker kiezen uit filmpjes of krantenartikelen die hem interesseren. Bij elk van deze fragmenten zijn er oefeningen te vinden op verschillende niveaus. Wil de gebruiker zijn luistervaardigheid oefenen? Of eerder schrijven? Zijn deze oefeningen nog wat te moeilijk en wil hij liever iets eenvoudigers? Een fragment uit het journaal? Of iets meer ontspanning met een fragment uit het kookprogramma van Jeroen Meeus? Een fragment rond het thema 'werk', 'vrije tijd' of 'leven in België'. Je kan het allemaal vinden op NedBox. Zoals Kris Van den Branden (Centrum voor Taal en Onderwijs) het verwoordde op de persconferentie: 'Je maakt je eigen NedBox'.

De anderstalige gebruiker zit aan het roer bij NedBox

Een gevarieerde selectie fragmenten

De fragmenten die de basis vormen van NedBox zijn helemaal authentiek. Ze komen hoofdzakelijk van de VRT, de Nederlandstalige openbare omroep. VRT levert voor NedBox de radio- en televisiefragmenten. Ze komen zowel uit het journaal als uit kook- en praatprogramma's, en zelfs uit de meest populaire Vlaamse soap Thuis. Daarnaast worden krantenartikelen gebruikt uit de Vlaamse pers (Standaard, het Nieuwsblad en Wablieft). Hierdoor kan NedBox een heel gevarieerde selectie van fragmenten aanbieden die niet alleen uit actuele onderwerpen bestaat, maar ook uit human interest items die langer relevant blijven. Zo verscheen er deze week een fragment over de Wereld Veggie Dag (Wereld Vegetarisme Dag) op 1 oktober, maar staat er ook een fragment op 'mijn kind is ziek' uit Thuis.

De fragmenten die de basis vormen van NedBox zijn helemaal authentiek

Gevarieerd zijn ook de oefeningen. Oefeningen bevinden zich op drie niveaus (1, 2 of 3 sterren). De gebruiker vindt er, zoals op andere taaloefenwebsites, grammatica-, woordenschat- en uitspraakoefeningen. Maar wat vooral in het oog springt: hij vindt er ook heel veel taaltaken terug. Taken die hij ook in het echte leven moet uitvoeren: een boodschappenlijstje maken, een formulier voor verloren voorwerpen invullen of een foldertje lezen. Ook spreekoefeningen staan op NedBox waarbij de gebruiker dialoogjes kan oefenen, zichzelf opnemen en herbeluisteren. De gebruiker oefent zo zijn luister-, schrijf-, lees- en spreekvaardigheid. Door leuke en interessante filmpjes en artikels kan de anderstalige gebruiker het Nederlands oefenen dat nuttig is in het dagelijks leven. Dit ruime gamma aan oefenmogelijkheden maakt NedBox interessant voor een divers publiek. Het onderscheidt zich bovendien op die manier van andere taaloefenwebsites.

Hij vindt er ook heel veel taaltaken terug, taken die hij ook in het echte leven moet uitvoeren

Link met de echte wereld

Het moge duidelijk zijn: NedBox wil de link met de echte wereld leggen. Door het aanbod van authentieke filmpjes en artikelen komt de wereld de huiskamer in. Door te werken met authentieke folders of formulieren worden échte dingen geoefend. Door in te zetten op functionele taaltaken oefent men het Nederlands dat men nodig heeft. Bovendien wordt er ingezet op interactie tussen de gebruikers. Bij verschillende oefeningen vinden de gebruikers een poll terug: 'Hoe ga jij meestal naar de stad, naar je werk of naar school?' en worden ze naar de Facebookpagina van NedBox gelokt: 'Ken je een eenvoudig en lekker recept, typisch voor jouw land of cultuur? Schrijf het recept en post het op onze Facebookpagina.'

Bovendien wordt er ingezet op interactie tussen de gebruikers

NedBox is geen cursus. Het ambieert niet om een leerpad voor de gebruiker uit te stippelen van niveau X naar niveau Y. De gebruiker bepaalt helemaal zelf wat hij wil oefenen. Als de gebruiker inlogt (maar dat hoeft helemaal niet) kan hij wel doorgaan met wat hij al gedaan heeft: niveau en vaardigheden. Maar het is geen niveaubeoordeling of een overzicht van leerdoelen. NedBox is dan ook geen vervanging van een Nt2-les. Het kan wel door de Nt2-lesgever ingezet worden in de les, maar het is in de eerste plaats een aanvulling op lessen. NedBox wil dé plaats zijn waar anderstaligen extra oefenkansen krijgen om Nederlands te oefenen, buiten de les. En zoals gezegd en meermaals benadrukt bij de presentatie: op een leuke en aangename manier.

Het is in de eerste plaats een aanvulling op lessen

NedBox wil voor elk wat wils aanbieden. Dat 'elk' mag letterlijk genomen worden. Dit is geen website die alleen gericht is op hoger opgeleiden. NedBox wil door haar eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface ook lager opgeleiden en mensen met beperkte computervaardigheid bereiken. Ze wil ook zowel beginnende als meer gevorderde taalleerders bereiken. Daarom zijn er oefeningen op drie niveaus te vinden en zijn er verschillende soorten ondersteuning voorzien. De gebruiker kan de ondertiteling aanzetten bij de filmfragmenten. De gebruiker kan uitleg (zowel woordelijk als visueel) opvragen bij woorden uit krantenartikelen. Die uitleg verschijnt als je over het woord scrolt. De gebruiker krijgt gerichte feedback en tips bij de antwoorden die fout waren.

NedBox wil ook lager opgeleiden en mensen met beperkte computervaardigheid bereiken

Dat NedBox de kans heeft om een grote en gevarieerde groep anderstaligen te bereiken, blijkt uit de pilot die afgelopen jaar tijdens de ontwikkeling werd uitgevoerd. 276 gebruikers testten de website uit: zowel hoog- als lager geschoolden, mannen als vrouwen, jong en oud. De overgrote meerderheid van de gebruikers beoordeelde de website positief, op inhoud en op gebruiksvriendelijkheid. Ze vonden NedBox leuk en wilden meer van dat. De komende drie jaar werkt het team de website verder uit. Elke week zullen twee nieuwe artikels of filmpjes verschijnen met oefeningen. Gratis, voor alle anderstaligen van 16 tot 116 jaar die op een leuke, gevarieerde en laagdrempelige manier hun Nederlands willen oefenen. Waar en wanneer ze dat willen. Surf zeker eens naar www.nedbox.be!

Over NedBox

NedBox kwam tot stand onder het promotorschap van het Centrum voor Taal en Onderwijs (Katholieke Universiteit Leuven) en de volgende partners: Instituut voor Levende Talen (KU Leuven), VRT, Nederlandse Taalunie, Universiteit Antwerpen, Televic Education, iMinds-ITEC – KU Leuven, iMinds – MMLab – Ugent en VIAA.

Print

© 2009-2023 Uitgeverij Boom Amsterdam


De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd:


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

Verschijning LES 225:

25 maart 2023

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 224

Advertentie
Advertentie
Column

In zinnen. In volle zinnen

In zinnen.          In volle zinnen
Fort Europa

Mieke de Haan is huisdichter van Les. In deze column publiceert zij maandelijks een nieuw gedicht dat ze schrijft naar aanleiding van ervaringen van haar cursisten. Bij elk gedicht geeft ze meestal ook een lestip.

Lees verder

Doorgestroomd

Doorgestroomd

Doorgestroomd - Een tweede kans

'U bent de beste mentor', zegt hij bij het afscheid van de ISK. Een compliment dat verrast, want meteen de eerste keer al stonden we lijnrecht tegenover elkaar.

Lees verder
Column
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.