Nieuws

Zingen bevordert de taalverwerking. Promotieonderzoek
19 oktober 2020

Gezongen tekst is moeilijker te verwerken dan gesproken tekst. Toch kan zingen de taalverwerking bevorderen, laat promotieonderzoek van Yke Schotanus zien. En liederen, met name met instrumentale begeleiding, zorgen voor meer positieve emoties, een verhoogde concentratie, en een positievere attitude ten opzichte van de tekst.
Yke Schotanus is bereikbaar via schotschrift.teksten@planet.nl.

 

Lees verder
Feedback en interactie bij open online onderwijs. Promotieonderzoek
19 oktober 2020

Hoe zorg je er bij open online onderwijs voor dat de docent zo efficiënt mogelijk kan werken, zodat hij kwalitatief goed onderwijs kan bieden aan een groot aantal studenten zonder zelf overbelast te raken?
Julia Kasch, promovendus aan de faculteit Onderwijs- wetenschappen van de Open Universiteit, onderzocht in haar proefschrift Scaling the unscalable? Interaction and support in open online education hoe online feedback en interactie op een schaalbare manier kan worden vormgegeven.

Lees verder
Streefniveau B1: hoe gaan we dat doen? Oproep BVNT2 en ITTA
19 oktober 2020

In de nieuwe inburgeringswet wordt het streefniveau B1. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
De Werkgroep Inburgering van de BVNT2 en ITTA UvA gaan zes bijeenkomsten organiseren waarin een enthousiast, gevarieerd en deskundig gezelschap met elkaar bespreekt wat de succesfactoren en hoe dat er in de praktijk uitziet.

 

 

Lees verder
Nieuw: Communicatief talenonderwijs in de praktijk
19 oktober 2020

Hoe pak ik mijn taallessen het beste aan? Heel wat leraren moderne vreemde talen en NT2 stellen zich dagelijks deze vraag. Differentiëren, leerlingen motiveren en evalueren, feedback geven, werken met rubrics en een portfolio, leerstrategieën gebruiken, afstandsonderwijs … Wat zet je allemaal in om leerlingen een taal adequaat te leren gebruiken in verschillende communicatieve situaties?
In Communicatief talenonderwijs in de praktijk gaat de auteur verder dan theoretische benaderingen en vertelt ze over good practices en haar eigen ervaringen.
Marlène Rasir, Communicatief talenonderwijs in de praktijk. Uitg. Gompel& Svacina

Lees verder
Nieuw: Vreemdetalenonderwijs. Van onderzoek naar praktijk
19 oktober 2020

Wie Duits, Engels, Frans, Spaans of NT2 onderwijst, kent zeke vragen als deze:
Hoe werkt de dynamiek tussen kennis en vaardigheid? Hoe stimuleer je automatisering? Hoe nuttig is grammatica? Hoe bepaal je de juiste dosis en doelmatige werkvormen? Hoe wend je de moedertaal optimaal aan? En andere.
De publicatie Vreemdetalenonderwijs. Van onderzoek naar praktijk vertaalt het vele onderzoek in deze en andere kwesties naar de praktijk.
Wilfried Decoo, Vreemdetalenonderwijs. Van onderzoek naar praktijk. Uitg. Gompel & Svacina.

 

Lees verder
Ik vouw een boot van wit papier
19 oktober 2020

Dat goede poëzie niet moeilijk hoeft te zijn, ontdek je in Ik vouw een boot van wit papierHet is de eerste gedichtenbundel van Wablieft.
Je vindt er veertig gedichten in, die heel mooi én eenvoudig zijn. Wablieft en het Poëziecentrum selecteerden 39 gedichten uit Vlaanderen en Nederland. Joke van Leeuwen schreef een nieuw gedicht voor deze bundel.

 

 

Lees verder
Doorstroom van ISK naar regulier onderwijs
19 oktober 2020

Hoe kunnen ISK-leerlingen met voldoende taalbagage soepel doorstromen naar het regulier onderwijs? Hiervoor is in coronatijd meer dan ooit een doorlopende taalleerlijn nodig.

Voor meer informatie zie de LOWAN-site.

 

Lees verder
19 oktober 2020

Wablieft, Centrum voor duidelijke taal, wil de wereld begrijpelijk maken met nieuws dat eenvoudig en duidelijk is en boeken die vlot lezen. Er is steeds meer interesse van scholen om Wablieft te gebruiken in de klas. Maar hoe doe je dat concreet?

Dit schooljaar start Wablieft met nieuwe workshops: ‘Hoe ga je met Wablieft aan de slag in je les?’  Welke Wablieft-producten passen het best bij je doelgroep? Hoe kan je lesinhoud koppelen aan de actualiteit? Hoe kan je leesplezier stimuleren?
Zie voor onderwerpen en data de agenda. 
De eerste workshops vinden plaatst op 10 en 12 november in Brussel.

Lees verder
Laaggeletterde nieuwkomers in Vlaanderen. Onderzoek
19 oktober 2020

Taal- en geletterdheidstrajecten leiden niet altijd tot duurzame en succesvolle participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven bundelde de krachten met het HIVA, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, om vanuit een interdisciplinaire bril nieuwe onderzoeksgebaseerde impulsen te kunnen geven aan het huidige beleid:

Laaggeletterdheid bij nieuwkomers in de Belgische asielopvang: een verkennende analyse en
Lerend netwerk als sleutel voor een betere arbeidsmarktintegratie van niet-gealfabetiseerde anderstaligen (te verschijnen in oktober 2020)

Lees verder
Op zoek naar een inburgeringstraject dat klikt. Onderzoek
19 oktober 2020

De Vlaamse samenleving wordt steeds digitaler. Laaggeletterde nieuwkomers zijn niet altijd voldoende digitaal vaardig wat een volwaardige participatie aan hun nieuwe maatschappij in de weg staat. Het Centrum voor Taal en Onderwijs KU Leuven en het HIVA, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, gingen in het onderzoe Op zoek naar een inburgeringstraject dat klikt na welke mate laaggeletterde nieuwkomers al dan niet digitaal vaardig zijn, wat hun 'digitale' noden zijn en in welke mate en op welke manieren de digitale geletterdheid van nieuwkomers binnen hun inburgeringstrajecten versterkt kan worden.

Lees verder

Bekijk het laatste nummer: LES nr. 215

Advertentie
Column

Ken jij het werkwoord abaditten?

Soms heb je van die lachwekkende misverstanden in de les. Zo begon ik de les van vanochtend een nieuw onderdeel met de vraag: 'Wie kent Abadit?' Welnu, tijdens de les hebben wij tien minuten lang intens geabadit, alvorens ik in de gaten kreeg dat al dat abaditten uiteindelijk niet nodig was geweest. De lachwekkende serie misverstanden verliep als volgt.

Lees verder
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van Les.