De groei in aantallen nieuwkomers heeft de afgelopen jaren geleid tot een nieuwe dynamiek op nieuwkomersscholen en in opleidingen, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Dit is op sommige vlakken in Vlaanderen anders aangepakt dan in Nederland. Ook uitgangspunten verschillen. Tot slot gebeurt het opleiden van NT2-docenten volgens andere principes en zijn er interessante ontwikkelingen bij onze zuiderburen op dit vlak.
Wat moeten NT2 docenten zoal kennen en kunnen om onderwijs aan deze groep te geven? Wat zijn uitgangspunten van het Vlaamse nieuwkomersonderwijs?

 

De groep gaat onder mee op bezoek bij:

Prof. dr. Pieter van Avermaet, directeur van het centrum Diversiteit & Leren van de Universiteit Gent, bekend van zijn werk op het gebied van meertaligheid en anderstalige nieuwkomers.

OKAN-school ‘De Toren van Babel’. Wat kunnen we leren van onze Vlaamse collega’s?

IN-Gent: deze organisatie voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit.

Provinciale Middenschool/OKAN: doorstroomschool voor veel ex-OKAN leerlingen. Hoe gaan zijn om met de overdracht en ontvangst van ex-OKAN leerlingen?

Bezoek aan lerarenopleiding Het Perspectief: hoe ontwikkelen NT2-opleidingen zich in Vlaanderen en welke rol hebben OKAN-leerkrachten hierin?