In 2020 krijgt in Nederland de nieuwe inburgering gestalte met centraal daarin een onderwijsroute, een B1-route en een Z-route. Daarnaast is er sprake van een regiefunctie voor de gemeenten (meer informatie vindt u onder meer in de Nieuwsbrief Veranderopgave Inburgering).

 
Wat betekenen al deze veranderingen voor de inhoud en de vormgeving van het NT2-onderwijs?
De nieuwe inburgering gaat leiden tot trajecten op veel verschillende plaatsen en op verschillende niveaus: onderwijsroutes, B1 en B2-routes, een Z-route, taalschakelactiviteiten en ook werkvloergerichte activiteiten. Niet alleen taalaanbieders en taalscholen zijn hierbij betrokken, ook de ROC’s, instellingen voor hoger onderwijs (B-routes), de ISK’s (voorbereidingen op de beroepsopleidingen) en daarnaast taalcoaches en werkgevers.
De werkgroep Conferenties roept NT2-docenten, teamleiders en cursus- of programmaontwikkelaars, maar ook de wegbereiders van gemeenten op om op deze grote NT2-Conferentie een bijdrage te leveren over nieuwe mogelijkheden voor de NT2-docent.
In Vlaanderen worden de laatste jaren veel taalstage- en werkvloeractiviteiten uitgevoerd; zulke activiteiten zullen in Nederland ook weer meer in de belangstelling komen. We hopen daarom ook dat onze Vlaamse collega’s hun projecten willen komen presenteren.
Speciale aandacht zouden we op de conferentie willen schenken aan de (tussentijdse) opbrengsten van pilots die het ministerie van SZW samen met gemeenten heeft opgezet.
 
De werkgroep Conferenties hoopt zo snel mogelijk te kunnen bekend maken waar de NT2-conferentie zal plaatsvinden.

 

Minister Koolmees, die werkt aan de nieuwe Wet Inburgering, zal de conferentie komen openen. Let op de berichten: op de website en in de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van het programma en de inschrijfprocedure.