Zichtbaar Nederlands helpt anderstaligen om de grammaticaregels op een leuke, toegankelijke manier snel onder de knie te krijgen. De auteur werkt met vuistregels en de uitleg is zo kort mogelijk. De visuele ondersteuning werkt verhelderend en motiverend, en zorgt er bovendien voor dat cursisten de informatie goed kunnen onthouden.

  • Grammaticale onderwerpen van A1 t/m B2
  • Met spreekoefeningen om de grammaticaregels toe te passen
  • Met online inslijpoefeningen op verschillende taalniveaus en animaties
  • Voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen

Ham, B. van der (2019). Zichtbaar Nederlands.Grammatica NT2. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Prijs: €39,50.