Ook is er aandacht voor de elementaire wiskunde. Leerlingen kunnen geheel zelfstandig aan de slag dankzij de directe feedback van het programma. RISK traint ze op snelheid, waardoor het automatiseren als vanzelf loopt. 

RISK is goed te combineren met WISK, de methode die 'wiskundetaal' uit reguliere wiskundemethodes inzichtelijk maakt voor anderstalige jongeren in de ISK.
Deutekom, J. & Tigelaar, A.M. (2019). RISK: Rekenen in de ISK. Amsterdam: Boom. Prijs: € 27,50.