Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten rond een gezamenlijk thema. 

 

De deelnemers bepalen samen de doelen en de eindproducten die ze willen realiseren.

De collega's van VOCVO treden op als procesbegeleider en staan in voor het goede verloop van de vergadering, leveren (in samenspraak met de groep) te bespreken thema's en vullen aan met bijkomende (beleidsmatige) info.

Zowel lesgevers van CVO als van CBE kunnen deelnemen. Zo kunnen didactische werkvormen en expertise met elkaar uitgewisseld worden , en kan er gewerkt worden aan een vlottere overgang van cursisten NT2 van CBE naar CVO en omgekeerd.
Dit is een initiatief in samenwerking met het GO! in het kader van het platform NT2020. We komen drie voormiddagen samen, verspreid over het hele schooljaar.

Doelgroep is: leraren en/of moduleverantwoordelijken van verlengde trajecten (180 uur) en leraren CBE NT2
Deelname is gratis. Inschrijven kan vanaf 15 oktober.
Voor meer informatie zie de site.

.