Er is een doorlopende toetslijn gecreëerd, waarbij alfa-cursisten en -leerlingen op verschillende momenten kunnen laten zien wat ze beheersen.

De Instaptoets meet snel en betrouwbaar het alfabetiseringsniveau van je cursist of leerling. De Voortgangstoets geeft onafhankelijk inzicht in de vorderingen en meet welk alfabetiseringsniveau de cursist of leerling beheerst of naar op weg is. Met de Niveautoets A1 weet je of de cursist of leerling het A1 niveau beheerst. In alle toetsen worden lezen en schrijven apart getoetst.

 

Wat is er nieuw?

In alle toetsen, zowel voor ISK als volwassenenonderwijs, is er uitgebreid aandacht voor de lees- en schrijf technische vaardigheden zoals klanktekenkoppeling. 

Er zijn taken met ondersteuning van audio en er is aandacht voor tempolezen.

De opgaven zijn actueel en sluiten aan bij de belevingswereld van volwassenen of jongeren in de leeftijd 12–18 jaar.

Hier een link naar interview met de makers waar ook een paar voorbeelditems te vinden zijn.