www.nt2020.be is een portaalsite van verschillende organisaties, te weten Katholiek Onderwijs VlaanderenProvinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV), OVSG (Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten), GO! (Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap)en VOCVO (Vlaams Onderwijscentrum voor het volwassenenonderwijs).