In 2018 heeft de gegevensverzameling plaatsgevonden door middel van een landelijke enquête, focusgroepen en interviews.