Sinds het competentieprofiel Docent Nederlands als Tweede Taal het licht zag in 2005 heeft Les aandacht aan dit profiel besteed. Het verscheen op initiatief van de BVNT2 en bevat  'een beschrijving van competenties waarover een goede Nt2-docent beschikt'. Het profiel functioneert al zo’n veertien jaar als basis van het curriculum van NT2 docentenopleidingen en ook als basisdocument van de EVC-procedure (Eerder Verworven Competenties) waarmee 'ervaren en bekwame NT2-docenten het Certificaat Bekwaam NT2-docent van de BVNT2 kunnen verwerven'. Het profiel geeft NT2-docenten de gelegenheid om zijn/haar competenties langs een gestandaardiseerde meetlat te leggen en zo via een EVC-procedure te bewijzen een bekwaam docent te zijn.Eenmaal gecertificeerd kun je in het BVNT2-docentenregister worden opgenomen. Bij veel opdrachtgevers, taalaanbieders en door Blik op werk wordt er vaak verwezen naar dit register.

Een pas op de plaats. Werken aan je portfolio.
Heb je laten zien wat je kunt?

 

Het begon in 2005 met een aantal ‘proefkonijnen’: docenten die de EVC-procedure hebben uitgeprobeerd. Zo zet Teun van Iperen in het voorjaar van 2005 zijn naam op de lijst om een docentportfolio Nt2 samen te stellen. Als proefkonijn. Kijken of een portfolio binnen het Nt2-onderwijs werkt. Eens zien of procedures die op papier staan in de praktijk ook kloppen. In Les brengt hij verslag uit, evenals een tweede proefkonijn: Merel Borgesius.

 

Teun van Iperen, Zoekend op pad, Werkend aan je portfolio, Les 137, 2005.

 

Merel Borgesius, Een pas op de plaats. Werken aan je portfolio 2, Les 137, 2005.

 

Annelies Riteco, Proefronde voor ‘competent Nt2-docent’. Heb je laten zien wat je kunt? Ervaringen van de assessoren. Les 137, 2005.

 


De Lestrofee

Het veld vond het competentieprofiel vooruitstrevend.
In 2007 viel haar de Lestrofee ten deel.

 

Ellie Liemberg, Wie de winnaar werd. Juryrapport uitreiking Lestrofee op 10 november 2007. Les 150, 2007

 

Heleen van der Meijden, Project 1: Lang leve de gecertificeerde Nt2 docent! Les-trofee voor Competentieprofiel en Certificeringstraject: Les 150, 2007

 

 

Jubileum

Toch was er altijd al, ook tijdens het vijfjarig jubileum van het profiel in 2011 en daarna, discussie over het certificaat. In Les 169, 2011 is een brief te vinden van docenten die zich afvragen of het niet anders kan, of anders had gekund.

 

Elly Brouwer, Verzoek tot nuancering. De certificeringseisen voor docenten NT2

 

Bij monde van Simon Verhallen geeft het bestuur van de BVNT2 in hetzelfde nummer van Les antwoord en zet het voor degenen die het niet van dichtbij hebben kunnen volgen, nog eens op een rijtje hoe het profiel tot stand kwam en hoe de certificering op gang kwam.

 

Simon Verhallen, Het Certificaat Competent Docent NT2. Een jubileum. Les 169, 2011

 

Discussie

in 2016 trekt Lescolumniste Maaike van Gerritsen van leer tegen meetlatten en kwaliteitseisen die gesteld werden aan docenten die het werk al jaren doen.

Maaike Gerritsen, Moeras der (on)kunde. Heb ik als docent Nt2 wel genoeg kwaliteit en de juiste papieren? LesOnline

 

https://www.tijdschriftles.nl/mededelingen/nieuws/nieuws/226/Moeras-der-on-kunde-Heb-ik-als-docent-Nt2-wel-genoeg-kwaliteit-en-de-juiste-papieren

 

Tot slot: de onderliggende gedachte

In 2016 tenslotte, maakt Bart Bossers nog eens de onderliggende gedachte van het profiel en de EVC-procedure duidelijk.
Die luidt: scholen en bijleren is inherent aan het docentschap.

 

Bart Bossers, Bijblijven, beter worden: competentie B 4. Les 198, 2016