Met onder meer:
- Een vergelijking van de eerste opvang in het voortgezet onderwijs in Nederland, Zweden en Vlaanderen, en aandacht voor scholen voor migrantenjongeren in de Verenigde Staten.
- Welke bijzondere docentvaardigheden (competenties) zijn nodig in de ISK? Over een competentieprofiel voor de ISK-docent.
- Projecten, met name in Vlaanderen, gericht op de toekomst van leerlingen en de doorstroom van OKAN/ISK naar vervolgonderwijs.
- Jongeren zélf aan het woord. Huidige OKAN-leerlingen vertellen over hun ervaringen en oud ISK-leerlingen blikken terug.