Extra aandacht voor mensen met Nederlands als moedertaal en kinderen

Onderdeel van de nieuwe aanpak is om méér mensen te werven voor deelname aan cursussen, specifiek de groep met Nederlands als moedertaal. Er wordt extra geld uitgetrokken om ervaringsdeskundigen op te leiden die mensen in hun omgeving kunnen enthousiasmeren om een cursus te volgen. Kinderen en jongeren met een taalachterstand worden sneller geholpen. 

Verbeteren digitale vaardigheden

De aanpak van laaggeletterdheid wordt verbreed met aandacht voor digitale vaardigheden. Zo kunnen mensen geholpen worden om te leren omgaan met websites en elektronische hulpmiddelen. 

Uit nieuwsbrief ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid

Meer kunt u lezen op de website vam ministerie Socialwe Zaken en Werkgelegenheid.